EKONOMI Som en konsekvens av boräntehöjningen förväntar storbanken kraftigt sänkta bostadspriser med kaosande bostadsmarknad och konjunktur som följd.

Nordea presenterade på tisdagen sin boränteprognos. Här står att läsa:

Räkna med att boräntan dubbleras till årsskiftet samt att det inte går att utesluta att den stiger även nästa år.

En hundraprocentig ökning av boräntan innebär en 3 procents boränta och därmed 1,5 procents reporänta inför det nya året. Chefen för Sveriges Riksbank Stefan Ingves har i SVT:s Agenda förutspått en räntehöjning till mellan tre och fyra procent i år.

I sin nu presenterade boränteprognos kommenterar Nordea att ”inflationen är skyhög, långt över målet”. Man påpekar vidare att Riksbanken gjorde en helomvändning när man höjde reporäntan från 0 till 0,25 procent, vilket i ett slag gjorde styrräntan positiv – för första gången sedan 2014.

Nordea räknar med att reporäntan under resten av innevarande år genom ett obekant antal delhöjningar kommer att höjas till 1,5 procent, med en boränta på 3 procent som konsekvens.

En enig skara kommentatorer har bedömt följande passage Nordeas prognos som osedvanligt mörk:

Nordeas bedömning är att hushållen efter många år av mycket låga räntor och en snabb skuldökning får svårt att bära en så stor kostnadsökning. I vart fall lär det påtagligt påverka såväl konjunktur som bostadsmarknad negativt.

Bostadspriserna förväntas sjunka drastiskt

Storbanken skriver vidare i sin prognos:

Det är klokt att ta höjd för att räntor en längre tid ska ligga på en ny nivå och att det får bostadspriser att falla tillbaka mer tydligt.

Avslutningsvis förklarar sig Nordea denna gång inte kunna leverera det som normalt ingår i bankers ekonomiska prognoser, nämligen tips till hushållen. Man hänvisar här korthugget till att det är ”mycket svårt att ge råd om hur hushåll bör agera med sina bostadslån”.

Riksbankschefen förutspådde i söndagens sändning SVT:s ”Agenda” att de stundande räntehöjningarna kommer att missgynna främst dem med stora bostadslån till rörlig ränta. Han avstod dock helt från att tillråda dessa att binda sina bolån, utan betonade istället att en sådan åtgärd är var och ens eget val.