INRIKES Under dagen har ett nytt räntebesked kommit från Riksbanken.

Riksbanken kommer inte höja reporäntan, trots den senaste tidens prisökningar. Prisinflationen är den högsta på 13 år, noterar SVT, men reporäntan blir kvar på noll procent.

Den svenska ekonomin behöver fortsatt stimulans, resonerar Riksbanken som menar att prisökningarna beror på flaskhalsar i ekonomin som orsakats av införandet och avskaffande av restriktioner i olika länder.

Reporäntan kan dock komma att höjas – om tre år i slutet av 2024. Det verkar dock finnas viss skepsis. Vissa aktörer på räntemarknaden tror att Riksbanken kommer tvingas höja reporäntan tidigare, menar SVT.

De senaste åren har Riksbankens prognoser över förändringar av reporäntan fallerat, då för att man spått högre reporänta än vad som blivit fallet.

Samtidigt behåller Riksbanken den stora samling obligationer man köpt på sig under coronatiden, noterar SVT.