EKONOMI Styrräntan höjs nu från 0,25 procent till 0,75 – den första dubbelhöjningen, det vill säga en höjning på 50 punkter, sedan i februari 2000.

När Riksbanken nu höjer styrräntan med 0,5 procentenheter, från 0,25 procent till 0,75 så genomför man den största höjningen på 22 år.

Det var i februari 2000 som Riksbanken senast genom drev en så kallad dubbelhöjning. Man höjde då styrräntan från 3,25 till 3,75 procent – en höjning på 50 punkter.

Medan det i Sverige utställda inflationsmålet ligger på 2 procent, så låg inflationstrycket i maj på 7,2 procent – en skillnad på 5,2 procentenheter, vilken av Riksbanken åberopas som skäl till den aktuella höjningen.

Riksbankschefen Stefan Ingves kommenterade vid en pressträff på förmiddagen att en utebliven räntehöjning idag endast skulle leda till ännu större höjningar framöver. Han förutspådde samtidigt ytterligare framtida höjningar utöver den nu beslutade. Inflationen kommer enligt riksbankschefen senare i år nå en topp på 8 procent.