Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Riksbanken höjer inte styrräntan

Ligger kvar på fyra procent efter flera höjningar Kan sänkas redan under våren.

Trots kritik: Riksbanken höjer styrräntan

Inflationen är på 10,2 procent enligt senaste noteringen Ny riksbanksboss fruktar permanent hög inflation.

Federal Reserve höjer räntan – börsen rasar

Fortsätter bekämpa rusande inflation med trippehöjning av räntan Börsras över hela världen och nytt bottenrekord för kronan.

Riksbanken chockhöjer styrräntan

Styrräntan upp med hela 1 procentenhet Utlovar fortsatta räntehöjningar för att bekämpa inflationen.

Största höjningen av styrräntan sedan millennieskiftet

Riksbanken höjer med 0,5 procentenheter Inflationstrycket åberopas.

Ekonomisk panik i hela väst: Räntehöjningar, börsras och rusande inflation

Styrräntan höjs i USA och Europa efter nya rekordnivåer av inflation Samtidigt saktar inflationen ned i Ryssland som fortsätter sänka räntan.

Minusräntan riskerar att utlösa en ny svensk finanskris

EKONOMI. Professor Lars Jonung varnar för att den nuvarande penningpolitiken med minusränta riskerar att kasta in Sverige i en ny finanskris. Det så kallade ”räntevapnet”, att sänka styrräntan, har visat sig vara alltför ineffektivt menar han.