EKONOMI. Professor Lars Jonung varnar för att den nuvarande penningpolitiken med minusränta riskerar att kasta in Sverige i en ny finanskris. Det så kallade ”räntevapnet”, att sänka styrräntan, har visat sig vara alltför ineffektivt menar han.

Riksbanken har som mål att inflationen ska ligga på två procent om året men trots Riksbankens försök att nå målet genom att gång på gång sänka räntan så lyckas man inte. Professor Lars Jonung anser att Riksbankens nuvarande taktik kan leda till en ny svensk finanskris då svenskarnas skulder ökar i rasande takt.

— De har sänkt räntan för mycket, absolut. Det skapar betydande finansiella risker och ökar hushållens skuldsättning. Risken är att det spricker precis som det gjorde i USA och på Island, säger han.

Jonung, som är professor emeritus vid ekonomihögskolan i Lund, tycker inte att Riksbanken ska överge sitt mål om två procents inflation varje år utan istället anser han att Riksbanken måste ha ett toleransintervall på två procentenheter uppåt och nedåt. Detta innebär att inflationen får max vara två procent över eller under det nuvarande målet.

— Då erkänner man att det inte går att syssla med finjustering av inflationen så som Riksbanken har försökt och slipper diskussionerna om missat mål, säger professor Jonung.

Riksbankens nuvarande ränta som ligger på minus 0,35 gör mer skada än nytta, enligt Jonung, då målet inte nås samt att hushållens skulder ökar i allt snabbare takt. Enligt Prosperas undersökning om inflationsförväntningar ligger inflationen för tillfället på 1,7 procent.

Källa:
”Minusräntan bäddar för ny svensk finanskris”


  • Publicerad:
    2015-09-10 21:40