EKONOMI När den nye riksbanksbossen Erik Thedéen höll sitt första anförande under torsdagen deklarerade han att Riksbanken höjer styrräntan ytterligare. Räntan höjs från 2,5 till 3 procent, samtidigt som Thedéen flaggar för ytterligare höjningar under våren.

Centralbanker i hela västvärlden har försökt att bekämpa den rusande inflationen med räntehöjningar. Detta gäller också svenska Riksbanken, som nyligen tillsatt Erik Thedéen som ny chef.

I samband med sitt debutframträdande som riksbanksboss på torsdagen meddelade Thedéen att styrräntan kommer att höjas ytterligare.

— Huvudskälet är att dämpa efterfrågan. Man ska vara väldigt konkret. Om hushållen har lite tuffare ekonomi, då kommer det bli svårare för handlarna att höja priserna. Om det sker i alla led i ekonomin, då kommer den dämpade efterfrågan att sänka pristrycket, hävdar Erik Thedéen till DN.

Man höjer nu styrräntan från 2,5 till 3 procent och flaggar för att höja den till uppemot 3,5 procent under våren. Kritiker har försökt att förmå Riksbanken att inte falla i frestelsen att höja räntan ytterligare, utan istället vidta åtgärder för att stärka den svenska kronan, som försvagats i omgångar.

Risk för permanent hög inflation

Enligt den senaste noteringen ligger inflationen i Sverige på 10,2 procent. Thedéen ser heller inga tecken på att den kommer att avta.

— Inflationen gröper ur hushållens köpkraft med laserprecision. Det är viktigt att den vänder tydligt ner i år, säger han.

Riksbanken fruktar att inflationen kommer att fastna på en förhöjd nivå, även om man skulle lyckas dämpa den nuvarande utvecklingen. Skulle 4 procent bli en ny standard skulle situationen enligt Riksbanken bli ”besvärlig”.

— Under senare tid har importerade priser fått mycket större genomslagskraft i svenska konsumentpriser än de brukar. Är det en tillfällig ketchupeffekt? Eller är det så att det har blivit mer accepterat att höja priserna? Då är det mycket mer oroande, säger Thedéen.

Riksbankens prognossiffor visar också att Sveriges ekonomi kommer att krympa med 1,1 procent i år, vilket till och med är sämre än i Tyskland. Arbetslösheten väntas dessutom stiga från 7,5 procent till 8,4 procent under nästa år.