BANKKRISEN Shayne Elliott varnade på måndagen väst för förnekelse av den pågående bankkrisen, vilken enligt honom underskattad kan bringa det internationella finansiella systemet ur funktion för lång tid framöver.

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) är Nya Zeelands i särklass största bank, men har den övervägande delen av sin verksamhet förlagd till Australien. Bankens vd Shayne Elliott har gjort sig känd för sina analyser av och kommentarer till finansmarknadens utveckling lokal och globalt. I måndagens nummer av webbtidningen The Australian hävdar han att ”de hot”, som ”en rad banker i USA och Europa” idag står inför, ”tveklöst har potentialen att utlösa en djup global finanskris”. Detta är, menar han, ett faktum, som tenderar att förnekas eller underskattas av analytiker – en förnekelse och ett underskattande, vilka enligt Elliott i sig bidrar till en ökning av sannolikheten för att en sådan global utveckling ska ske. Regeringar runt om i världen är, påminner han, inte desto mindre ”oroade över den nedgång” som på många håll redan har ”skakat investerarnas förtroende” för delar av banksektorn. Han framhåller samtidigt att det ännu är för tidigt att förutsätta att den nuvarande situationen per automatik kommer att resultera i ”ytterligare en GFC [global finanskris]” likt den som försatte världsekonomin i djup recession 2008, men, varnar han, ”de utmaningar” som amerikanska och europeiska banksektorer nu står inför ”kan mycket snart få en negativ inverkan globalt”. Han resonerar:

— Vi borde inte bli förvånade över att sådana här saker händer, det är en kris för vissa uppenbarligen, men är det en finansiell kris? – Vem vet. Har den potential att bli en sådan? – Ja, det har den!

”Förnekelse det mest destruktiva”

Russia Today (RT) anför i sin artikel om Elliotts utspel argument för att man åtminstone på hans och ANZ:s hemmaplan tycks stå väl rustade för en global finansiell kris. Tidningen påminner om att ekonomer bedömer Australiens banksektor vara mer eller mindre resistent mot global volatilitet (= prisrörlighet hos aktier och andra finansiella tillgångar) eftersom ”dess banker hålls för att vara välkapitaliserade samt för att ha robust likviditet”. Samtidigt, påpekar man, har landets tillsynsmyndighet skärpt kontrollen och övervakningen av inhemska långivare efter kollapsen av en rad amerikanska institutioner såsom Silicon Valley Bank och Signature Bank samt UBS Groups statligt förmedlade akuta uppköp av av bankjätten Credit Swiss. Elliott argumenterar avslutningsvis i The Australian att medan väl avvägda konkreta åtgärder kan styra bankkrisen i önskad riktning, så driver ”förnekelse och ett verklighetsfrämmande önsketänkande om en snabb återhämtning” den tvärtom mot en ”härdsmälta”.