BANKVÄLDET En ny rapport finner att 186 amerikanska banker inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna betala alla kunder om ens hälften av de oförsäkrade insättarna beslutar sig för att ta ut sina pengar.

Nära 200 amerikanska banker står inför risker liknande dem som nyligen ledde Silicon Valley Bank (SVB) till implosion och konkurs. Detta enligt en studie publicerad i nättidskriften Social Science Research Network i veckan. SVB, en stor amerikansk långivare med huvudfokus på sektorerna teknik och nystart stängdes förra veckan ned av tillsynsmyndigheter efter massiva insättningsutflöden.

I studien uppskattar fyra ekonomer från erkända amerikanska universitet hur mycket marknadsvärdet på amerikanska bankers tillgångar sjunkit på grund av den senaste tidens räntehöjningar. Här står att läsa:

Från 7 mars 2022 till 6 mars 2023 steg federala fond-räntan kraftigt från 0,08% till 4,57%, och denna ökning åtföljdes av en kvantitativ åtstramning. Som ett resultat drabbades långsiktiga tillgångar liknande de som fanns representerade i bankernas balansräkningar av betydande värdeminskningar under samma period.

Medlen bundna i obligationer

En höjning av denna ränta gynnar visserligen bankerna genom att ge dem skäl att höja utlåningsräntan, men många amerikanska banker har bundit en betydande del av sina överskottslikvida medel i amerikanska statsobligationer. Detta gjordes när räntorna låg nära nollnivå. Värdet på dessa obligationer har nu minskat kraftigt på grund av räntehöjningarna – investerare kan nu helt enkelt köpa nyemitterade obligationer som erbjuder en högre ränta. Nedgången i bankernas portföljer anses vara ”orealiserad”, vilket paradoxalt nog innebär att värdepapperens värde verkligen har minskat, men att denna förlust ändå ännu ”bara existerar på pappret”.

Problem uppstår när kunder begär tillbaka sina insättningar och banker tvingas sälja sina värdepapper – med betydande förlust – för att betala tillbaka insättarna. I extrema fall kan detta leda till att en bank blir insolvent, eller, som hänt med Silicon Valley Bank, kan förlusten av kundernas förtroende utlösa en så kallad bankrusning – definierat somen uttagsanstormning där ovanligt många sparare snabbt tar ut, eller försöker ta ut, sina pengar från en bank

Betydande risk för rusning på många håll

Rapportens författare har undersökt den andel av amerikanska långivares finansiering som kommer från oförsäkrade insättningar: ju större den andelen är, desto större är risken för att banken utsätts för bankrusning. Till exempel, i fallet SVB, där 92,5 % av inlåningen var oförsäkrad, gjorde inlåningsutflödet att banken kollapsade på bara två dagar. Författarna kommer fram till att 186 amerikanska banker inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna betala alla kunder om ens hälften av de oförsäkrade insättarna beslutar sig för att ta ut sina pengar. Risken för bankrusning är därför, framhåller man, högst reell på många håll.

SVB:s fall anses av flertalet analytiker ”ha sänt krusningar över hela den amerikanska banksektorn” och har alltså orsakat nedstängningen av en annan långivare, Signature Bank. Men åtskilliga andra amerikanska finansinstitutioner har sett sina aktier falla – som de sex största bankerna på Wall Street, vilka förlorat cirka 165 miljarder dollar i börsvärde, eller cirka 13 % av sitt sammanlagda värde. Tidigare i veckan sänkte kreditvärderingsinstitutet Moody’s sina framtidsutsikter för det amerikanska banksystemet från ”stabila” till ”negativa”, med hänvisning till den ”snabbt försämrade verksamhetsmiljön”.