EKONOMI Inflationen ligger på den högsta nivån sedan 1997 och trots räntehöjningar syns inga tecken på att takten avtar i Europa.

Det panikartade läget som har infunnit sig i världens ekonomier har fått bland annat Europeiska centralbanken, Riksbanken och Federal Reserve, att höja styrräntorna för att få bukt med den skenande inflationen, den sistnämnda med en höjning på hela 2,25 procent sedan årets början.

Inflationen i USA sägs ”förhoppningsvis” ha nått sin topp efter att den enligt The Guardian nådde kulmen i juli på 9,1 procent för att sedermera falla till 8,5 procent. Andra bedömare menar att det endast är en tillfällig nedgång inför hösten då energipriserna kommer att börja stiga igen.

I eurozonen går dock inflationen i augusti upp till 9,1 procent enligt Eurostat. Det finns stora regionala skillnader både i Europa som helhet och inom eurozonen [länderna som har euron som valuta. reds. anm.]. I Estland är inflationen enligt Eurostat hela 25.2 procent. medan Schweiz som befinner sig utanför eurozonen endast har 3,3 procent inflation.

Europeiska centralbanken brukar ange ett mål på 2 procent inflation årligen, ett mål de i alla fall kan sägas ha uppnått med bravur år 2022.