BANKVÄLDET Fortsatta räntehöjningar, finansministerns löftesbrott och en tilltagande desperation driver enligt Bill Ackman det tåg som är den amerikanska ekonomin mot ett våldsamt haveri.

Den amerikanska ekonomin går nu efter ytterligare en räntehöjning av Federal Reserve kombinerat med finansministeriets avslag av en begäran om full insättningsförsäkring, mot en krasch varnade affärsmannen, hedgefondförvaltaren och miljardären Bill Ackman på Twitter i veckan:

… Tillit och förtroende förtjänas under många år, men kan utplånas på några dagar. Jag är rädd att vi är på väg mot ytterligare en tågkrasch…

Miljardärens varning levererades efter den amerikanska centralbankens beslut att höja räntorna med 25 punkter. På onsdagen höjde Fed styrräntan till ett intervall på 4,75%-5% i sina försök att bekämpa inflationen.

Hårt kritiserad finansminister

Ackman riktar kritik mot USA:s finansminister Janet Yellen för uppvisad halsstarrighet genom att nu ha övergivit sina tidigare planer på att stödja insättare. Ministern gjorde nyligen utfästelser om att snarast erbjuda ett extra insättningsskydd för regionala banker, för att därigenom dämpa det överhängande hotet om bankrusningar. På onsdagen uppgav hon emellertid att hon inte ens diskuterat, och än mindre övervägt att försöka driva igenom, någon ”övergripande försäkring” för amerikanska bankinsättningar – en fråga hon i så fall överlåter åt kongressen att dryfta. På Twitter kommenterar Ackman:

Detta är ett stort misstag. Vi lider av självförvållade sår.

Miljardären argumenterar att ”ju längre osäkerheten fortsätter, desto mer permanent blir skadan för de mindre bankerna, och desto svårare blir det för dem att få tillbaka sina kunder”, och han pekar på hur västerländska regeringar och centralbanker alltmer desperat har försökt förhindra en kedjereaktion av bankkonkurser efter de plötsliga kollapserna av Silicon Valley Bank och Signature Bank i USA.

När hotfulla mörka moln till exempel dök upp över den schweiziska bankjätten Credit Suisse, resonerar han, såg sig den schweiziska staten nödgad att förmedla den största rivalens (UBS) förvärv av den blödande banken. Det föregivna syftet var att stärka allmänhetens idag sarjade förtroende för det västerländska finansiella systemet och på detta sätt ”avvärja en global kris”. Men enligt Bill Ackman har i alla fall nödbromsarna på det tåg som är den amerikanska ekonomin – och som ångar på mot en frontalkrock- totalt hakat upp sig.