EKONOMI ”Urholkning av makten, växande nationell skuld och dystra framtidsprognoser” åberopas av ratinginstitutet som nu sänkt USA:s kreditbetyg – en förnedring som besparats stormakten i minst 19 år.

Det globalt erkända kreditvärderingsinstitutet Fitch sänkte på tisdagen den amerikanska regeringens kreditbetyg från högsta möjliga AAA till näst högsta AA+ – ett drag som väckt vrede och protester inte bara från den judiska finansministern Janet Yellen och hennes departement, utan även från hela Vita huset. Bland åtskilliga investerare är förvåningen stor.

Efter tillkännagivandet föll dollarn omgående stort gentemot en rad valutor, aktie-terminerna gick ned och statsskulds-terminerna steg, samtidigt som åtskilliga investerare och analytiker uppgav sig förvänta en i tid och verkan begränsad effekt av nedgraderingen.

Yellen tillkännagav i ett första skriftligt uttalande efter att beskedet om sänkningen nått henne att hon ”starkt motsätter sig nedgraderingen” och hon fortsatte:

Förändringen av Fitchs betyg är godtycklig och baserad på förlegad information.

Det där har ju Biden redan fixat

— Vi håller inte med om detta beslut”, sa Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre till reportrar på tisdagens pressträff och hävdade att det ”trotsar verkligheten” eftersom president Joe Biden bevisligen har lett den amerikanska ekonomin till en ”robust återhämtning.”

Fitch Ratings, Moody’s och Standard & Poors är de tre riktigt stora och väl ansedda globala kreditvärderingsinstituten, som normalt åtnjuter den största respekt även i USA. Bloomberg påminner om att USA har haft högsta kreditbetyg ”sedan åtminstone 1994” – då sänkningen ändå inte nådde samma nivå av bekräftelse som årets.

Det var i maj i år som institutet ”försatte USA:s kreditbetyg under övervakning för en eventuell nedgradering” motiverat av den politiska instabilitet i Washington, som uppstått på grund av oenighet rörande hur man ska förhålla sig landets skuldsättning. När så en uppgörelse i denna fråga nåddes i början av sommaren utan att Fitch för den skull drog in sin övervakning av landets kreditbetyg, gavs därmed en tydlig fingervisning om en förestående bekräftad sänkning för USA:s del – även om åtskilliga aktörer säkert kallt räknade med att den ekonomiska stormakten som så många gånger förr skulle klara sig även denna. För dessa lär tisdagens besked från kreditvärderingsinstitutet tillsammans med den nedan citerade sammanfattande enmenings-motiveringen ha kommit som en chock:

Fitchs uppfattning är att det skett en stadig försämring av förvaltningsstandarder under de senaste 20 åren, inklusive dem gällande skatte- och skuldfrågor.

I en längre och mer omfattande motivering hänvisar ratinginstitutet till tre huvudsakliga problem hos den amerikanska ekonomin, som samverkar i underminerandet av denna:

  • den tilltagande urholkningen av den reella statsmakten
  • den okontrollerat växande nationella skulden
  • avsaknaden av hopp om en vändpunkt – framtidsprognoserna är dystra.