FOLKUTBYTE Den amerikanska handelskammarens antivita vd åberopar landets ekonomi, när hon kräver en fördubbling av den legala invandringen till USA, samt amnesti för samtliga illegala migranter.

Vd:n för USA:s handelskammare Suzanne Clark anser att USA måste dubblera antalet främmande arbetare och samtidigt utlysa amnesti för alla illegala invandrare.

Syftet med åtgärderna, förklarar hon, är dels en livsnödvändig ”boostning av arbetsmarknaden” genom ett ändlöst flöde av billig arbetskraft, och dels skapandet av nya armador villiga konsumenter.

Det var på tisdagen som Clark i ett tal fastslog att kammarens officiella position är en fördubbling av den legala immigrationen.

En sådan policy skulle föra någonstans mellan två och fyra miljoner legala immigranter till USA varje år – en årlig utlandsfödd population nästan sex gånger större än Bostons, Massachusetts.

Målet, som Clark flera gånger återkom till, är alltså att översvämma den amerikanska arbetsmarknaden med så många arbetare som möjligt för att minska företagens kostnad för arbete, vilket sänker lönerna – samt att skapa fler konsumenter, som företag kan sälja sina produkter till.

Även fastighetsinvesterare skulle, resonerar Clark, gynnas rejält av åtgärderna, då höga immigrationsnivåer driver upp hyreskostnaderna.

Vi måste få vår arbetsstyrka att växa om vi vill få vår ekonomi att växa”, lyder essensen i vd:ns uttalande:

”Så, vem vill ägna sin talang åt att arbeta och förverkliga sina drömmar i en dynamisk ekonomi med möjligheter? Invandrare på alla nivåer. Vart ska de ta vägen? USA eller Kanada? Låt oss se till att det blir Austin eller Boston, Atlanta eller Denver, eller någon av de otaliga amerikanska destinationerna i jakt på topptalanger.

Vi måste fördubbla antalet människor som lagligen immigrerar till USA. Och vi måste skapa en permanent lösning för ’drömmarna’ – de där unga männen och kvinnorna som inte känner något annat hem och som bidrar till sina gemenskaper, men vars juridiska status är i limbo.”

Redan tufft för minst 16 miljoner amerikaner

Clarks uttalande kommer under en tid när 12 miljoner helt arbetslösa och nästan fyra miljoner deltidsarbetslösa amerikaner söker ett heltidsarbete.

En amerikansk arbetsmarknad översvämmad av laglig massimmigration har redan haft förödande konsekvenser för landets arbetar- och medelklass.

Resurser har omfördelats från dem till dem som tjänar mest samt till de största företagen.

Den rådande ekonomiska modellen har i årtionden konserverat lönerna för de flesta anställda.

Den ”berikade” amerikanska arbetsmarknaden i siffror

Mellan 1979 och 2013 ökade lönerna för de 90 procent lägre avlönade amerikanerna med endast 15 procent.

Samtidigt var löneökningen för den översta procenten av amerikanerna nästan 140 procent högre.

En studie genomförd av Steven Camarota från Center for Immigration Studies visar att för varje enprocentig ökning av andelen invandrare inom ett amerikanskt arbetaryrke, sänks den generella veckolönen med cirka 0,5 procent. ’

Detta innebär enligt studien att den genomsnittliga infödda amerikanska arbetaren i dag har en veckolön onaturligt sänkt med cirka 8,75 procent, då mer än 17 procent av arbetsstyrkan består av utrikes födda.

Redan nu delas i USA årligen ut 1,2 miljoner ”gröna kort” till utländska medborgare.

Dessutom utfärdas cirka 1,5 miljoner tillfälliga arbetsvisum till utländska medborgare för att dessa ska kunna ta amerikanska jobb.

Den lagliga immigrationen har lett till den högsta nivån utländska arbetare i den amerikanska ekonomin på årtionden. Dessa utgör nu 17,5 procent av arbetsstyrkan.

Den lagliga migrationen har kraftigt bidragit till att USA:s folkmängd nu har pressats upp till hela 331,9 miljoner.