Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

USA: Endast ett påskyndat folkutbyte uppges kunna rädda ekonomin

”Ger ett ändlöst flöde av billig arbetskraft!” ”Ekonomin kräver nya armador av villiga och okräsna konsumenter.”