Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Utbredd arbetskriminalitet inom byggbranschen enligt undersökning

Byggföretag uppges bryta mot arbetsmiljöregler Branschen kritiseras inifrån.

Förbud mot bemanningsföretag på väg i Norge

Stöds av en majoritet i Stortinget Næringslivets Hovedorganisasjon: ”Ger brist på arbetskraft!”

USA: Endast ett påskyndat folkutbyte uppges kunna rädda ekonomin

”Ger ett ändlöst flöde av billig arbetskraft!” ”Ekonomin kräver nya armador av villiga och okräsna konsumenter.”

Över 11 miljoner bor nu i Sverige – endast 4 miljoner arbetar

INRIKES. Omkring 4 miljoner av Sveriges invånare försörjer resterande befolkningen. På pappret har Sverige 10,4 miljoner invånare, men om man räknar med illegala invandrare och personer med samordningsnummer så har Sverige en befolkning på över 11,3 miljoner.

IT-jättarnas serverhallar i Sverige – en förlust för landet

INRIKES. Svenska regeringen lovade nya arbetstillfällen när de subventionerade de globalistiska IT-företagens etablering och drift av serverhallar. Men mycket få svenskar har fått jobb.

Arbetslösheten skenar i coronakrisens spår

CORONAKRISEN. Jämfört med april 2019 är totalt 81 000 fler öppet arbetslösa.

Skattebetalare ska tvingas betala in invandrare på arbetsmarknaden

INRIKES. Regeringen har enats med arbetsmarknadens parter om ytterligare skattefinansierade åtgärder ämnade att ge nyligt anlända invandrare arbete på svenskars bekostnad.