ARBETSMARKNADEN Norges regering har presenterat ett lagförslag enligt vilket bemanningsföretag förbjuds, till att börja med begränsat till byggbranschen och Osloregionen.

Den norska regeringen vill på sikt få bort bemanningsföretagen från den norska arbetsmarknaden.

Nu föreslår man därför ett förbud, som i ett inledande skede är geografiskt och branschmässigt begränsat till Osloregionen och byggbranschen, för att sedan successivt utvidgas.

Ett liknande förbud har länge funnits på agendan för norsk fackföreningsrörelse, och byggfacket har hållit ett antal strejker rörande bemanningsföretagens existens.

— Det här är en milstolpe i kampen för fasta anställningar och ett organiserat arbetsliv, kommenterar ordföranden i Bygningsarbeidernes fagforening Joachim Espe förslaget i tidningen Proletären.

Bakgrund: Bemanningsföretag i Norge

Det finns mellan 600 och 800 bemanningsföretag i landet och tillsammans omsatte de enligt en branschöversyn genomförd 2013 det året över 15,6 miljarder norska kronor.

De flesta bemanningsföretagen i Norge är enligt en undersökning utförd av den fristående samhällsvetenskapliga forskningsstiftelsen Fafo små aktörer.

70 bemanningsföretag har mer än 50 anställda och endast 10 av dem har en marknadsandel på mer än 1%.

Såväl Arbeiderpartiet som Sosialistisk Venstreparti och Rødt stöder det nu aktuella norska förslaget om förbud mot bemanningsföretag, vilket innebär att det finns en majoritet för det i Stortinget.

Utanför Osloregionen kommer bemanningsföretag tills vidare kunna anlitas, dock under förutsättning att avtal ingåtts med fackligt förtroendevalda.

Osloregionen starkt fäste

Inhyrd personal uppges vara närmare dubbelt så vanligt förekommande i Osloregionen jämfört med övriga Norge.

— Därför ser vi ett behov av att avgränsa det här geografiskt, men vi kommer noggrant följa upp hur omfattningen av inhyrning utvecklar sig även i resten av landet, säger arbetsmarknadsminister Hadia Tajik (Ap) till NRK.

Föga förvånande är man på den norska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), starkt kritiska till förslaget, och hänvisar till dess ”förmodade konsekvens”: brist på arbetskraft.

Den norska arbetsmarknadsministern underkänner dock denna argumentation:

— Det blir inte fler yrkesfolk i branschen för att man har en lösare anknytning till den. Det här kommer göra det lättare att rekrytera fler av våra egna ungdomar till de här yrkena – för trygga jobb är mer attraktiva, resonerar hon i NRK.

Byggfackets ordförande Espe betonar i sitt uttalande för Proletären det intensiva fackliga arbete som föregått regeringens presentation av ett förslag, vars innebörd han beskriver så här:

— Bemanningsbranschen har varit en motor för låglönekonkurrens och en frilansarregim som har lett till social dumpning, lägre grad av organisering, lägre produktivitet och som yttersta konsekvens till mer utrymme för kriminalitet. Nu behöver branschen städas upp, och vi kommer arbeta för att lagförslaget leder till verkligt fasta anställningar i de företag som behöver arbetskraft.

Landsorganisasjonen har ännu ej tagit ställning

Ordföranden för hissmontörernas fackförening Markus Hansen påpekar att ledningen för norska Landsorganisasjonen (LO) ännu inte uttryckt sitt stöd för förbudskravet, och han förklarar för tidningen att han ”inte kommer äta någon tårta förrän beslutet är klubbat”.

Han tillägger:

— Först måste förbudet på plats i Osloregionen, därefter i resten av landet. Inte minst i offentlig sektor där bemanningsföretagen också florerar vilt. Vi måste fortsätta att pressa på för att bli kvitt den här branschen en gång för alla, säger Hansen till tidningen Proletären.