INRIKES. Regeringen har enats med arbetsmarknadens parter om ytterligare skattefinansierade åtgärder ämnade att ge nyligt anlända invandrare arbete på svenskars bekostnad.

Den S-ledda regeringen har tillsammans med arbetsgivare och löntagare kommit överens om ännu ett försök att få så många nyligt anlända invandrare som möjligt in på arbetsmarknaden på svenskar bekostnad. Staten, alltså skattebetalarna, ska enligt överenskommelsen betala upp till hela 9 870 kronor per månad och anställd medan arbetsgivaren endast behöver betala 8 400 kronor.

Den nya överenskommelsen ska omfatta minst 10 000 personer och inte enbart bestå av människor som går under kategorin ”nyanlända” eller det än mer orwellianska ”relativt nyanlända” utan även långtidsarbetslösa.

— Det är helt avgörande för att komma in i svenska samhället att man kan få ett arbete, menar Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Källa:
Enighet om minst 10 000 etableringsjobb


  • Publicerad:
    2018-03-05 21:30