INVANDRING. Jan Tullberg, docent i ekonomi, skriver i en artikel på Newsmill att de som verkligen hamnar i kläm på grund av massinvandringen är arbetarklassen och de redan utsatta. Han menar att det är därför många LO-medlemmar är kritiska till invandring.

”Integrationsdebatten har en stark tendens att fokusera på invandrarna och deras problem i det svenska samhället trots att helhetsperspektivet rimligtvis är stora förbättringar jämfört med deras situation i hemlandet.” Detta skrev nyligen docenten Jan Tullberg i en debattartikel på Newsmill.

Tullberg påpekar vidare i sin artikel att invandrarna prioriteras på svenskarnas bekostnad. När jobb och ekonomisk uppbackning går till nyanlända hamnar särskilt en grupp i kläm, nämligen de redan utsatta svenskarna.

Docenten kritiserar även hur pengarna fördelas inom de olika statliga instanserna och skriver:

’Ensamkommande flyktingbarn’ får resurser som vida överstiger vad som satsas på fosterhem, åldringsvård mm. Den rörliga statliga ersättningen på 1 900 kr per dygn överstiger mer än hundrafalt den internationella fattigdomsgränsen (en dollar om dagen vid 1995 års penningvärde). Ja ersättningen motsvarar ungefär vad en svensk familj på fyra personer betalar för ett dygn vid ett all inclusive hotell vid Röda havet.

Jan Tullberg riktar även mycket skarp kritik till hur de svenska skattepengarna fördelas och skriver att invandrartäta skolor prioriteras över andra skolor med en ohållbar budget på 100 procent mer per elev. Även på arbetsmarknaden diskrimineras svenskarna och invandrarna erbjuds de så kallade instegsjobben som direkt riktar sig till nyanlända och sätter svenskar åt sidan.

Angående bidrag från Socialtjänsten skriver Tullberg som följer:

I dagens Sverige är det normalt i en vanlig kommun att 60 % av förvärvsstödet ges till invandrare som utgör 15 % av kommunens innevånare. Den genomsnittlige invandraren får över sju gånger mer i bidrag än den genomsnittlige svensken.

Docent Jan Tullberg avrundar sin artikel med att påvisa hur etablissemanget tillsammans med medelklassen har svikit arbetarklassen och att det endast är nyliberalerna som ser massinvandringen som en önskvärd samhällsutveckling. ”Både en socialdemokratisk välfärdsstat och ett liberalt välfärdssamhälle hotas av den rådande invandringspolitiken”, avslutar han.

Källa:
Ekonomiska orsaker till att LO-medlemmar ofta är skeptiska till invandring


  • Publicerad:
    2013-03-20 16:21