MÄNNISKOHANDEL Amerikanska justitiedepartementet rapporterar om en modern form av slavhandel bedriven av invandrare – i flera fall illegala sådana – som hämtar in utländska visumarbetare för arbete på jordbruk i södra USA.

USA:s Department of Justice (DOJ) har släppt ett 54-punkters åtal där 24 personer anklagas för att ha bedrivit en modern form av slaveri genom att utnyttja det så kallade H-2A-visumprogrammet för att sälja utländsk arbetskraft till amerikanska jordbruk.

Vanliga inslag i verksamheten uppges vara våldtäkt, människorov och hot.

I åtalet anklagas den kriminella organisationen Patricio transnational criminal organization (TCO) — namngiven efter dess 70-åriga matriark Maria Leticia Patricio – för att sedan 2015 ha bedrivit massiv människohandel inkluderande tvångsarbete.

Arbetare från Mexiko, Guatemala och Honduras har hämtats in till USA på H-2A-visa och placerats på jordbruk i landets södra delar, främst i Georgia.

Tvångsarbete, bedrägeri, penningtvätt - huvudpunkter

Åklagare kallar verksamheten för ”en modern form av slaveri” och hävdar att 24 namngivna medlemmar i organisationen har varit engagerade i bland annat brevledes bedrägeri, internationell människohandel inkluderande tvångsarbete och penningtvätt på olika platser i Georgia, Florida och Texas.

Enligt åtalet har Patricio TCO kammat in över 200 miljoner dollar på systematiskt tvångsarbete.

Gruppen ska ha tagit in över 71 000 utländska arbetare till USA med hjälp av H-2A-visumprogrammet.

Detta program möjliggör för jordbruk att varje år hämta in ett obegränsat antal utländska arbetare till USA – så länge de anställs för jordbruksarbete.

Passar en liberal arbetsmarknad

Det har i debatten ofta framhållits att denna tillförsel utnyttjas för att byta ut amerikaner och dessutom tjänar till att bibehålla de låga lönerna i landet för jordbruksarbete – två omständigheter som gynnar arbetsmarknaden i den liberala demokratin.

Organisationen Patricio TCO har enligt åtalet ordnat med H-2A-visa för utländska arbetare, krävt dem på olagliga avgifter genom att behålla deras immigrationsdokument, begärt att de arbetar under mycket svåra förhållanden för minimala löner, inhyst dem i miserabla bostäder, samt hotat med deportation vid olydnad.

I vissa fall ska de utländska arbetarna ha tvingats gräva upp lök på jordbruk i Georgia med bara händerna och därvid under hot om våld ha ersatts med 20 cent per hink skördad lök.

De olika jordbruk i Georgia som anlitat denna arbetskraft återfinns i länen Atkinson, Bacon, Coffee, Tattnall, Toombs, samt Ware.

Organisationens medlemmar ska ha tvättat de miljoner som de tjänat in på människohandel antingen genom förvärv av bostad, mark och bilar – eller genom spel och olika former av affärsverksamhet.

Under pågående utredning ska tre organisationsmedlemmar försökt skrämma vittnen till att ljuga inför en federal grand jury.

Av de 24 medlemmar med spansk-klingande namn som omfattas av åtalet – är fem själva illegala invandrare.

Livstid eller 80 år – utan möjlighet till frigivning

De av de åtalade som anklagas för ”konspiration syftande till tvångsarbete” eller endast ”tvångsarbete” har att förvänta upp till livstid i federalt fängelse utan möjlighet till frigivning.

De som åtalats för ”konspiration syftande till brevbedrägeri”, ”brevbedrägeri”,”konspiration syftande till penningtvätt” eller ”manipulation av vittne” kan se fram mot upp till 80 år i fängelse utan möjlighet till frigivning.