KANADA Under året fick Kanada sin största invandring någonsin, trots ”lockdown”.

Stora delar av året har Kanada haft en så kallad ”lockdown”, där kanadensarna i stort sett har stängts inne för att stoppa smittspridning.

Det stoppade dock inte landets regering från att ta emot rekordstora invandrarvågor. Under året har 401 000 invandrare fått permanenta uppehållstillstånd i Kanada.

— Förra året satte vi ett ambitiöst mål, i år uppnådde vi det, skryter migrationsministern Sean Fraser om sin folkutbytespolitik.

De nya invandrarna kommer mestadels från Nigeria, Iran, Turkiet, Kina och USA.

Enligt Fraser kommer invandrare att utgöra 30 procent av Kanadas befolkning 2036. Detta inkluderar inte rasfrämlingar som har fötts i Kanada.