INRIKES. Omkring 4 miljoner av Sveriges invånare försörjer resterande befolkningen. På pappret har Sverige 10,4 miljoner invånare, men om man räknar med illegala invandrare och personer med samordningsnummer så har Sverige en befolkning på över 11,3 miljoner.

I en artikel på Arbetsmarknadsnytt varnar ekonomen Johan Kreicbergs från Svenskt näringsliv, för att Sveriges kommande ekonomiska kris kan bli värre än den ser ut. Han berättar att färre personer i Sverige får tag i arbeten på grund av växande arbetslöshet, sjukfrånvaro och permitteringar under coronakrisen.

Antalet folk som är anställda, det vill säga ”sysselsatta” är fortfarande hög. Men på grund av den ökande sjukfrånvaron, korttidspermitteringen och korttidsfrånvaron under coronakrisen är det inte alla ”sysselsatta” som faktiskt arbetar.

”Av totalt 10,4 miljoner invånare i Sverige är det alltså bara 4,1 miljoner som arbetar just nu”, står det att läsa i artikeln. Dessutom förväntas antalet äldre i landet öka, vilket är ”mycket oroande ur försörjningsperspektiv”, hävdar Kreicbergs.

Artikeln har fortsatt kommenterats och diskuterats på Twitter, där bland annat användaren ”kaptenspaner” kommenterar att det är massinvandringen som är den primära orsaken till den ökande befolkningen, inte den växande äldre befolkningen.

Skatteverket bekräftar dessutom på Twitter att de 870 000 invandrare som ännu inte har medborgarskap, och istället har fått ett samordningsnummer, inte räknas med i Sveriges 10,4 miljoner invånare. Det innebär alltså att Sverige har en befolkning på omkring 11,3 miljoner, exklusive alla illegala invandrare som bor i landet. Alla dessa försörjs nu av 4,1 miljoner invånare.


  • Publicerad:
    2020-09-06 18:10