INRIKES. Sverige klarar inte längre av att försörja sig självt med el. Svenska Kraftnät varnar för att elnätet kan bli för ansträngt, och uppmanar svenskar att inte använda sina dammsugare i veckan.

Genrebild. Foto: CC public domain.

Svenska Kraftnät varnar för att landet kan drabbas av elbrist i veckan. På grund av det kalla vädret förväntas kraftnätet bli hårt belastat, och Svenska Kraftnät uppmanar nu alla svenskar att inte dammsuga.

Under helgen brukar elkonsumtionen vara lägre, och den brukar öka under vardagarna. På måndag uppmanas alla att hålla nere sin elanvändning så mycket som möjligt. Exempelvis Holmens pappersbruk i Hallstavik och Braviken har stängt av pappersmaskiner för att spara el denna veckan.

Man säger att det både är för ekonomins skull – med tanke på de förhöjda elpriserna – och för klimatets skull. De dagar då mest el används tvingas det svenska kraftnätet att förlita sig på kolkraft från Polen och Tyskland.


  • Publicerad:
    2021-02-06 17:50