INRIKES. Det råder elbrist i södra Sverige. Ett företag i Åseda i Småland drabbades på drygt två månader av 63 elstopp med en sammanlagd stopptid på över 66 timmar.

Elbristen är påtaglig i södra Sverige och kan leda till att tusentals jobb i regionen hotas.

På företaget Spaljisten i Åseda i Småland berättar vd:n Florim Albborn att företaget sedan augusti drabbats av 63 stopp på sammanlagt 66,4 timmar, skriver fPlus. I snitt har varje stopp varit på 40 minuter.

— Då har vi alltså 140 anställda som står stilla. Och maskinerna klarar inte av frekvensstörningarna och skadas. Vi har behövt ersätta delar av maskiner för miljonbelopp. Det är allvarligt, säger Albborn till fPlus.

Företaget som funnits i Åseda sedan 1975 tillverkar fronter till möbelindustrin och har 140 anställda och runt 60 robotar. Fabriksytan täcker 35 000 kvm.

— Vi har beställt maskiner för 300 miljoner och bygger ut produktionskapacitet med 6 500 kvadratmeter. I och med expansionen insåg vi tidigt att vi behövde utöka vårt el-abonnemang, berättar Albborn som behöver lägga mycket av sin tid på att lösa elförsörjningen.

Vid ett försök att uppgradera abonnemanget hos nätägaren fick han veta att det saknades kapacitet och att de i så fall skulle behöva bygga ett nytt ställverk där Spaljisten skulle få stå för hela kostnaden.

— Det skulle generera 25 megawatt och kosta oss 30 miljoner. Dessutom skulle det ta två till tre år att få på plats, vilket inte funkar för oss. Men vi skulle inte äga ställverket – det skulle nätägaren göra, säger Albborn till fPlus.

Problemet löstes dock för Spaljisten som fick nytt elabonnemang, men det kvarstår för övriga företag i Åseda. Det nya elabonnemanget täcker Spaljistens behov fram till 2025.

— Då kommer vi återigen att landa i samma problem om inget görs. När det blir dags för nya affärsplaner och storsatsningar så kan det landa i att vi satsar utomlands istället. Men det är absolut inget vi vill, säger han till fPlus.

Genom att Sverige år 2011 delades upp i fyra elområden med olika prissättning behöver invånarna i södra Sverige betala avsevärt mer för elen. De skånska el-konsumenterna har under åren 2018 och 2019 betalat nästan en miljard (959 miljoner kronor) mer för elen än de skulle gjort för motsvarande elkonsumtion i Norrland.

Samtidigt ger staten enorma etableringsstöd, skatterabatter och subventioner åt utländska IT-företag som Google, Facebook och Amazon – företag som fått skattebefrielse på elektriciteten de använder och därför endast betalar en bråkdel av priset som vanliga konsumenter får punga ut med.


  • Publicerad:
    2020-11-19 15:20