INRIKES. Elbristen i Skåne har medfört att regionen gått miste om miljardinvesteringar.

Genrebild. Foto: Pixabay.

Svensk exportindustri, med paradnäringar som virke, papper, stål och bilar, har av hävd haft en stark fördel av att det funnits stabila leveranser av el till konkurrenskraftiga priser.

Att svenska företag numera nekas uppkoppling på elnätet vid investeringar skapar en stark känsla av overklighet, skriver Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, i ett debattinlägg på Di.

På grund av elbristen har Skåne gått miste om satsningar i miljardklassen. Några av de bolag som tvingats avstå från Skåneinvesteringar är Pågen, Polykemi, Lindab och Ecolean.

Att regionen går miste om miljardinvesteringar kostar inte bara sysselsättning utan är också en inbromsning för den energikrävande klimatomställningen och digitaliseringen, vilket enligt Tryding äventyrar den långsiktiga förmågan att skapa välfärd.

Som anledningar till elbristen nämner Tryding den stora tillväxten i den tätbefolkade storstadsregionen Skåne och nedläggningen av kärnkraftverket Barsebäck.

Han pekar även på att staten höjt beskattningen på kraftvärme som en bidragande orsak samt det faktum att regionen har högre elpriser än övriga landet på grund av underproduktion.

”Det som händer i Skåne är inte värdigt en av världens mest avancerade ekonomier”, skriver Tryding och varnar för att situationen kan sprida sig norröver.

Källa:
Investerare flyr Skåne på grund av elbristen


  • Publicerad:
    2019-10-07 13:20