Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Elbrist i södra Sverige – regionen går miste om arbetstillfällen

Av Redaktionen, 2020-07-11
redaktionen@nordfront.se

INRIKES. Elbristen i södra Sverige kan på sikt leda till att tusentals jobb hotas i Skåne. Redan nu har regionen problem att leverera ström och måste neka företag som vill expandera.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Södra delarna av Sverige lider av akut elbrist sedan kärnkraftverket Barsebäck lades ner år 2005, skriver Samhällsnytt. Nedläggningen tvingades fram av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar trots att kärnkraften är en miljövänlig och stabil energikälla.

I slutet av december förra året stängdes kärnkraftverket Ringhals 2 ner för gott. Även Ringhals 1 kommer att permanent stängas ner permanent vid årsskiftet, trots att många svenskar är positiva till kärnkraft.

Det är endast 11 procent som är positiva till att avveckla kärnkraften, som i dagsläget står för närmare 40 procent av landets elproduktion. Vindkraften står för närmare 9 procent, värmekraft för 3 procent och vattenkraft för drygt 45 procent.

Problemet med elförsörjningen av södra Sverige beror även på att det eftersatta elnätet inte klarar att föra över elen från norra Sverige – där det finns ett överskott på el – till de södra delarna.

I juni fick ett oljeeldat kraftverk i Karlshamn samt Ringhals 1 startas upp till en kostnad på 300 miljoner kronor för att råda bot på den akuta elbrist som uppstått i söder i och med att vindkraftverken inte genererade el under vindstilla sommardagar.

Genom att Sverige år 2011 delades upp i fyra elområden med olika prissättning behöver invånarna i södra Sverige betala avsevärt mer för elen. De skånska el-konsumenterna har under åren 2018 och 2019 betalat nästan en miljard (959 miljoner kronor) mer för elen än de skulle gjort för motsvarande elkonsumtion i Norrland.

Elbristen innebär att företag som vill expandera i regionen inte kan göra det vilket leder till att arbetstillfällen går förlorade. Pågens ville under förra året expandera i Malmö men fick nej av ägaren till det regionala elnätet Eon, något som Pågens vd Anders Carlsson Jerndal då kommenterade så här:

— Jag hade aldrig väntat mig att få ett sådant besked i ett välutvecklat i-land. Strömbrist är något man hör talas om i u-länder.

Samtidigt ger staten enorma etableringsstöd, skatterabatter och subventioner åt utländska IT-företag som Google, Facebook och Amazon vilka fått skattebefrielse på elektriciteten de använder och därmed betalar en bråkdel av de priser som den vanlige konsumenten tvingas hålla till godo med.

En rapport från Tillväxtverket säger att mellan 3 000 och 19 000 jobb är hotade i Skåne under 2040, detta på grund av kapacitetsbrist i elnätet.


  • Publicerad:
    2020-07-11 17:00