CENSUR. Samtidigt som svenska staten ger enorma etableringsstöd, skatterabatter och subventioner åt utländska IT-företag, används företagens produkter för att tysta medborgarna, hävdar Öystein Rönne.

I kölvattnet av att Sveriges största samhällsdebattprogram på Youtube, SwebbTV, utan förvarning raderades från videoplattformen, kontaktade medborgarjournalisten Öystein Rönne den ansvarige för SwebbTV, Mikael Willgert för att beskriva hur den misstänkta statliga repressionen mot alternativmedier och privatpersoner i Sverige kan fungera.

Rönne säger att Google och Youtube helt kan strunta i vad svenska regeringen säger. Men enligt Rönne är företagen trängda, liksom regeringen är trängd av alternativmedierna som inte förmedlar den politik och de åsikter som regimvänliga medier sprider.

I mars 2018 kallade regeringens justitieminister Morgan Johansson Google och Facebook på ett möte för att kräva av företagen att de blev bättre på att censurera användarnas innehåll.

Facebook valde att inte vara med på det utlysta mötet. Ändå har censuren hårdnat betydligt även på det företagets plattform.

Öystein Rönne. Foto: SwebbTV.

— Facebook har en jättestor serverhall i Luleå, säger Rönne och menar att förklaringarna som gavs var att det är kallt där vilket underlättar kylningen av servrarna och därmed innebär energibesparingar.

— De har fått ett etableringsbidrag på 138 miljoner [kronor] av staten för att lägga [serverhallarna] där. De har också fått skattebefrielse på elektriciteten de använder.

Från början betalade de 29 öre per kilowattimme i skatt. Vanlige svensken betalar runt 40 öre. 2016 togs beslutet att skatten skulle sänkas för de stora dataförbrukarna, berättar Öystein Rönne.

Det gäller flera jätteföretags serverhallar, bland annat Amazons serverhall i Västerås, som uppenbarligen inte behövde samma kalla klimat som Facebooks.

— Det gäller även Googles serverhallar som ligger utanför Avesta, det var länge ett djävligt hemligt projekt, säger Rönne.

Skattesänkningarna och subventionerna gäller bara för de största utländska bolagen, inga svenska, för att få de stora bolagen att etablera sig i Sverige, fortsätter han.

— Skatten på el sänktes då till 0,25 öre per kilowattimme. Den beräknade besparingen för företagen är 100 miljoner kronor per år.

Detta innebär naturligtvis ett bortfall av skatteintäkter i liknande storleksordning, samtidigt som elektricitet blir allt mer av en bristvara i Sverige.

— Ett sånt nätverk drar lika mycket ström som en större svensk stad, förklarar Rönne.

Dessa företag skattar dessutom inte heller för vinsten, varken i Sverige eller i USA.

Enligt Rönnes analys rör sig här en springande punkt. De stora judiska utländska företagen får stora rabatter. Staten kan hota dem med att skatten kan komma att höjas när de nu har etablerat sig, tror Rönne.

— I relationerna mellan staten och Google och Facebook finns mycket pengar inblandade som går via skatten. Så det är vi svenskar som är skattebetalare och subventionerar de här stora serverhallarna mot att vi själva blir nedstängda.

Rönne säger att det var Annie Lööf medlem i den privata makt-organisationen Trilaterala kommissionen, som började den här utvecklingen genom att locka Facebook till Sverige.

— Och svenskarna får inte en spänn av deras vinster, säger Öystein Rönne.

Not: Kanalen SwebbTV har nu återpublicerats av Youtube, åter utan förklaring av företagets beteende.

Källa:
Öystein Rönne om hur regeringen kan sätta press på Google


  • Publicerad:
    2019-08-07 16:00