INTEGRITET. För att ha samlat in information om minderåriga tvingas Youtube böta motsvarande 1,66 miljarder kronor i USA.

Googletjänsten Youtube tvingas böta motsvarande 1,66 miljarder svenska kronor till den amerikanska myndigheten Federal Trade Commission (FTC).

Bakgrunden är att Youtube i strid mot amerikansk lag har samlat in information om minderåriga användare.

Anledningen till att FTC började undersöka Youtube är att flertalet amerikanska barnrättsorganisationer har anmält plattformen för att bryta mot amerikansk lagstiftning som finns till för att skydda minderåriga.

Bötesbeloppet är det högsta som någonsin utfärdats av den amerikanska myndigheten, som också kräver att Google med omedelbar verkan upphör med att samla in information om minderåriga som använder Youtube.

Källa:
Youtube tvingas böta 1,6 miljarder efter datainsamling


  • Publicerad:
    2019-09-06 08:00