POLITIK. Ulf Kristersson (M) och Nyamko Sabuni (L) anser att den nuvarande kärnkraftslagstiftningen är föråldrad och att det bör bli tillåtet att bygga fler små reaktorer på många platser i landet.

Kärnkraftverk i Finland, som bygger ut ny kärnkraft (bild: Pixabay).

I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter skriver Moderatledaren Ulf Kristersson och Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni att den nuvarande lagen om kärnkraft är föråldrad och bör ses över eftersom den utgör ett hot mot en hållbar energiförsörjning.

Partiledarna anser att förbudet mot att driva fler än tio kärnkraftsreaktorer i Sverige ska avskaffas och att det ska bli tillåtet att bygga fler små reaktorer, även på andra platser än vid dom befintliga kärnkraftsverken.

Debattörerna ser flera användningsområden för de nya små reaktorerna:

Kärnkraftsindustrin är inne i ett spännande skede … Inspirerade av flyg- och varvsindustrins effektiva tillverkningsprocesser görs reaktorerna tillräckligt små för att kunna serietillverkas i fabriker … Små reaktorer öppnar också för helt nya användningsområden, som att leverera fjärrvärme även till små eller medelstora städer eller att förse en ­processindustri med ånga. Detta skulle på många håll direkt kunna ersätta fossila bränslen. Reaktorer kan också producera vätgas eller avsalta havsvatten.

Ett annat argument från Kristersson och Sabuni är att det i Sverige i framtiden kommer att behövas ny elproduktion, framför allt i södra Sverige, med energi­källor som levererar under årets alla dagar och timmar.

— Problemet är att Sverige i många årtionden har bedrivit en energipolitik som byggt in oss i många problem. Det ena är återkommande strömavbrott på grund av att vi inte producerar el när den behövs. Den andra är att vi riskerar jobben och tillväxten och inte minst riskerar vi att inte nå våra klimatmål, säger Nyamko Sabuni till Sveriges Radio.

Sabuni menar att dagens problem med att snabbt kunna överföra el från norra till södra Sverige talar för en utbyggnad av lokalt producerad el i alla delar av landet.

Partiledarna pekar också på behovet av att fasa ut fossila bränslen för att nå de högt ställda klimatmålen som ett argument för att satsa på ”nästa generations miljövänliga kärnkraft”.

Men nuvarande energiministern Anders Ygeman (S) håller inte med debattörerna:

— Vi har ju redan det största överskottet på el någonsin. Det är i dag fullt möjligt att bygga ny kärnkraft men det finns inga intressenter eftersom kärnkraften är så dyr, säger han i en kommentar.


  • Publicerad:
    2020-07-27 10:35