ENERGIPOLITIK. En opinionsundersökning från Novus visar att sju av tio svenskar vill fortsätta driva kärnkraften, och att fyra av tio dessutom är positiva till att bygga nya kärnkraftverk.

Kärnkraftverk i Finland, som bygger ut ny kärnkraft (bild: Pixabay).

Opinionsinstitutet Novus har undersökt svenskarnas inställning till kärnkraft. 1 119 personer fick svara på frågan: Vilken är din personliga åsikt om den framtida användningen av kärnkraft som energikälla i Sverige? Sedan gavs svarsalternativen:

  1. Fortsätta använda kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer.
  2. Fortsätta använda de kärnkraftverk som idag finns, men inte bygga några nya reaktorer.
  3. Avveckla kärnkraften genom politiska beslut.

40 procent av de svarande angav alternativ 1 och är alltså positiva till utbyggd kärnkraft. 31 procent valde alternativ två och vill fortsätta att använda nuvarande kärnkraftverk. Bara 16 procent angav att de vill avveckla kärnkraften enligt alternativ 3, och 13 procent svarade vet ej.

Enligt Novus är det den tredje undersökningen i rad med ett ökande stöd för nybyggnation av kärnkraft. I november 2017 svarade 28 procent att man ville bygga nytt. Idag är den siffran alltså 40 procent.

Störst stöd för kärnkraften hittar man idag bland borgerliga och socialkonservativa väljare, främst hos Kristdemokrater, Moderater och Sverigedemokrater. Lägst är stödet bland rödgröna väljare, trots att det är där den kraftigaste opinionen för ett fossilfritt samhälle återfinns.

1980 hölls en rådgivande folkomröstning om kärnkraftens framtid i Sverige. Efter den beslutade riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas när det fanns alternativa förnybara kraftkällor, med målet att den skulle vara helt avvecklad till år 2010. Sedan folkomröstningen har opinionen svängt fram och tillbaka i frågan.

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl 1986 var motståndet mycket starkt. Men kring millennieskiftet började stödet svänga till kärnkraftspositivt. Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap vid SOM-institutet som har följt frågan i flera decennier, säger:

— När vi började avveckla kärnkraften i Barsebäck började stödet öka för att vi skulle använda kärnkraften, och det var rätt tydligt de här åren i slutet av nittiotalet och början av 2000-talet. Stödet var starkast 2010, då Alliansen beslutade att öppna för ny kärnkraft på kommersiella villkor. Sedan svängde det om väldigt snabbt i mars 2011, på grund av [kärnkraftsolyckan i] Fukushima.

Holmberg tror att det ökade stödet för kärnkraft nu är en Ebba Busch Thor-effekt, efter att Kristdemokraterna hösten 2018 tog upp frågan om att bygga ny kärnkraft igen.

— Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna politiserade kärnkraften igen och tog upp idén om att bygga ny kärnkraft i Sverige, säger han.

I vårt grannland Finland har opinionen för kärnkraft varit ännu mer positiv och där byggs nya kärnkraftverk. Just nu färdigställs kärnreaktorn på Olkiluotohalvön, som blir den största i världen på 1 600 MW.

Källa:
40 procent av svenskarna vill bygga nya reaktorer vid behov


  • Publicerad:
    2019-06-24 11:00