SVERIGE. Strålsäkerhetsmyndigheten har kommit med nya riktlinjer om att säkerheten vid svenska kärnkraftverk ska höjas.

Greenpeace

År 2012 bröt Greenpeace-aktivister sig in på kärnkraftverket Ringhals.

De nya kraven från Strålsäkerhetsmyndigheten säger att säkerhetsvakterna vid svenska kärnkraftverk ska vara beväpnande och att närområdet runt verken ska genomsökas tillsammans med hund.

Orsaken till de ökade säkerhetsåtgärderna är att hotbilden i världen har ökat.

— Tittar man på omvärlden i dag så har hotbilden med tiden i världen tyvärr ökat alltmer. Och i och med att det finns en hotbild så måste det finnas ett fysiskt skydd mot anläggningarna, säger Christer Sandström, enhetschef för kontroll och skydd på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sandström säger att arbetet med att se över de nya säkerhetsbehoven har pågått sen 2010 och att Strålsäkerhetsmyndighetens förhoppning är att de nya kraven kan införas redan till årsskiftet för att skydda kärnkraftverken mot eventuella angrepp.

Vidare säger Sandström att kärnkraftverken är beredda på eventuellt våldsamma angrepp och att det finns ett nära samarbete med både polis och säkerhetspolisen.

— Ett våldsamt och antagonistiskt angrepp på ett kärnkraftverk i Sverige i dag är utmanande för det fysiska skyddet att hantera och då är det väldigt viktigt att det sker en samverkan med polis. Och här pågår en dialog – man träffas, man övar tillsammans. Så det är väl förberett, säger han.

I oktober 2012 greps 64 Greenpeace-aktivister då de, iklädda laboratorierockar, bröt sig in på kärnkraftverken Ringhals och Forsmark och cyklade runt på området och klättrade upp på belysningsstolpar i protest mot den bristande säkerheten på svenska kärnkraftverk.

Efter händelsen åtalades nio av dessa 64 för olaga intrång.

Källa:
Svenska kärnkraftverk höjer säkerheten


  • Publicerad:
    2016-04-04 10:30