Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.
Elledning vinter snö

Länsstyrelser varnar för ”energifattigdom” – stänger av elen i hushåll

Samhällsviktiga funktioner kan sluta fungera Stänger av elen när folk inte har råd att betala.

Elledning vinter snö

Höga elpriset slår hårt mot företag

Familjeföretag förnyade avtal till chockpris Elbristen orsakar återigen problem i södra Sverige.

Ygeman anklagas för korruption – försnillade beredskapspengar för att lösa elbristen i Stockholm

KORRUPTION. Näringsutskottet har kallat in Anders Ygeman (S) och Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe att redogöra för hur en miljard kronor av nationella elberedskapspengar kunnat hamna i ett privat företags fickor. Ygeman riskerar nu att få avgå, för andra gången i sin ministerkarriär.

Svenska kraftnät vädjar: “Använd inte era dammsugare”

INRIKES. Sverige klarar inte längre av att försörja sig självt med el. Svenska Kraftnät varnar för att elnätet kan bli för ansträngt, och uppmanar svenskar att inte använda sina dammsugare i veckan.

Elpriset är 20 gånger högre i södra Sverige än i norra

INFRASTRUKTUR. Medan svenska företag lider av dålig elförsörjning, samtidigt som elen slumpas bort till internationella storföretag, måste Sydsvenska elkonsumenter betala 20 gånger mer för elen än Norrländska. Det beror på Sveriges dåliga infrastruktur för elektricitet.

Elbrist i landet – Smålandsföretag fick 63 elavbrott på två månader

INRIKES. Det råder elbrist i södra Sverige. Ett företag i Åseda i Småland drabbades på drygt två månader av 63 elstopp med en sammanlagd stopptid på över 66 timmar.

Elkrisen i Sydsverige hotar tusentals jobb – Region Skåne: Regeringen måste agera!

INRIKES. I södra Sverige hotas tusentals jobb på grund av extremt höga elpriser och elbrist. Region Skåne kräver nu att regeringen säkrar elförsörjningen i hela landet.

Elbrist i södra Sverige – regionen går miste om arbetstillfällen

INRIKES. Elbristen i södra Sverige kan på sikt leda till att tusentals jobb hotas i Skåne. Redan nu har regionen problem att leverera ström och måste neka företag som vill expandera.

Elbristen påtaglig och hotar utvecklingen – oljekraftverk startas för att rädda elförsörjningen

INRIKES. Det råder elbrist i Sverige. För att stötta elproduktionen har ett oljeeldat kraftverk fått startas upp mitt i sommaren. Byggprojekt riskerar att skjutas upp då tillräckligt med el inte kan garanteras.

Elbristen i Skåne får investerare att fly

INRIKES. Elbristen i Skåne har medfört att regionen gått miste om miljardinvesteringar.

Eon: Ökad risk för akut elbrist

INRIKES. Nu varnar den tyska energikoncernen Eon för att risken för akut elbrist ökat ytterligare. Det är enligt Eon den svenska regeringen som bär skulden genom en chockhöjning av kraftvärmeskatterna.

Pågen kan inte expandera i Malmö – hindras av akut elbrist

MALMÖ. Elleverantören Eon kan inte leverera den el som företaget Pågen behöver för att utöka sin verksamhet i Malmö. ”Något man hör talas om i u-länder”, kommenterar Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.