KOMMENTAR. Vi är på väg att bli ett u-land. Skolungdomar presterar allt sämre och den svenska sjukvården är nu den värsta i Norden. Samtidigt tas det in mängder av asylsökande varje år. För de har hört att Sverige är ett drömland…

sverige

Skolan misslyckas
Nyligen presenterades en horribel statistik över vilken kunskapsnivå svenska niondeklassare ligger på. Sverige är nu att jämföra med länder som Chile och Mexico och ligger under genomsnittet. I skrivande stund sitter skolstyrelsen och regeringen och diskuterar kring hur det kunde bli såhär. Inte helt oväntat är de oense. Ändå är svaren så uppenbara… Skolan i Sverige är flummig. Den är sedan årtionden baserad på trams och ”frihet” för individen att göra i princip vad den vill. Auktoritet och disciplin är två ord som man i stort sett helt tagit avstånd ifrån.

Frankfurtandan och de kulturmarxistiska dragen genomsyrar barnens skolgång och resultaten av detta har vi nu sett. Istället läggs en massa tid, resurser och energi på genuspedagogik, antirasism och sexualundervisning från RFSU. Allt färre 15-åringar går ur grundskolan med tillräckliga kunskaper i kärnämnena. Det är effekten av en alltför frisläppt skola. Men frågan vi bör ställa oss är varför kulminerar det först nu? Skolan var väl näst intill lika flummig under 80-90-talen?

Den stora förändringen är att vi nu har så många icke-svenskar i skolorna och att det hela tiden, varje dag, kommer allt fler. Det tillsammans med en ”gangster-attityd” där man mer eller mindre helt saknar respekt för samhället som sådant gör det omöjligt för lärarna att lyckas med sin undervisning, hur mycket de än må vilja göra det. Sedan säger det väl sig självt att ju fler invandrare vi har i skolorna desto sämre resultat blir det? För hur ska dessa nyanlända lyckas hålla en lika hög nivå som en infödd svensk?

En annan sak som påverkar resultaten och går hand i hand med det jag belyste innan är bristen på lärare. Allt färre väljer att utbilda sig till lärare idag och de som jobbar inom yrket är utarbetade och överbelastade. Tiden och resurserna räcker kort och gott inte till. Att man sedan på det har en massa elever som inte lyssnar och som är i behov av extrahjälp underlättar såklart inte situationen. Resultatet blir att även de svenska barnen presterar sämre.

Dålig sjukvård och äldreomsorg
En sak som vi svenskar länge kunnat stoltsera med är vilken optimal samt välfungerande sjukvård vi har. Det har varit allmänt känt världen över att Sverige minsann är ett föregångsland inom de här områdena. Men ny statistik visar att vi nu är sämst i Norden. I Europa är det endast Serbien och Lettland som har lika långa väntetider. Rapporten visade också att svenska cancerpatienter får vänta oroande länge på sina behandlingar.

Förtroendet för svensk sjukvård har dalat och ilskan bubblar bokstavligen i allt fler medborgare när de dag ut och dag in tar del av nyheter om papperslösa som ska ha rätt till sjukvård. Det är tydligt att klyftorna i vårt land ökar och att de första som får ta smällarna av det mångkulturella samhället först och främst är den svenska arbetarklassen och pensionärerna.

Äldreomsorgen är en annan statlig instans som inte på långa vägar håller måttet. Det stora problemet är alla de ekonomiska nedskärningar som regeringen beslutat om. De som jobbar med de äldre har inte längre tid att finnas där. Det finns inte utrymme att vara en medmänniska, att sätta sig ned och prata eller bara lugna en gammal farbrors oro.

I kalkylen räknas nämligen inte sådant in i omsorgen. Istället klockas varje intagen och fördelas systematiskt lika många minuter. Det här sveket mot våra äldre är oförlåtligt. Här sitter de som i mångt och mycket byggde upp den svenska välfärden och får inte ens den mat eller omvårdnad de så väl behöver.

Vid ruinens brant
Vi är snart ett u-land och den välfärd vi varit kända för är så urholkad som den kan bli. Men istället för att reparera skadorna och återuppbygga ett stabilt och välfungerande samhälle läggs resurserna och fokus på helt andra ting. Svenskarna tvingas in i en falsk trygghet där de inbillas att våra tillgångar är oändliga.

Där vi kan frälsa alla, öppna upp våra gränser och bokstavligen skita ut pengar och omsorg över världens alla behövande. Samtidigt som vi ska vända våra egna ryggen. Det finns ett gammalt ordspråk där man understryker vikten av att sopa framför egen dörr först. Vi kan inte fortsätta såhär. Vårt land går på knäna. Alla tecken finns där. Det är bara för er att öppna era ögon och se.

Våra gamla tas inte om hand på ett fullgott vis, de yngre generationerna misslyckas totalt i skolan vilket resulterar i katastrofala resultat. Sjukvården kan inte längre leva upp till den standard vi alla varit vana vid. Det är vårt ansvar att sätta våra egna först och värna dem. Ingen annan kommer att göra det. Tro mig.

Vi har länge nog förvägrats vår rätt till självförsvar och omsorg. Det absurda är att Sverige har blivit ett ”drömland” för alla invandrare. Senast i veckan hörde jag om en flykting som drömde om Sverige för att det är det ultimata landet för nyanlända. Baksidan av det är att Sverige är på väg att bli ett mardrömsland för de etniska svenskarna. För allt sker på vår bekostnad…


  • Publicerad:
    2013-12-07 10:53