MASSINVANDRING. I en lista över EU-länders BNP-tillväxt per capita hamnar Sverige längst ner. Myndigheten Konjunkturinstitutet bekräftar nu att den dåliga tillväxten beror på massinvandringen.

När EU-länders tillväxt listas utifrån BNP per capita hamnar östeuropeiska länder såsom Litauen, Slovenien och Ungern i topp – med andra ord länder som under det senaste decennier haft en restriktiv invandringspolitik. Sämst BNP per capita-tillväxt har Sverige, som delar sistaplatsen med Storbritannien tätt följt av Italien.

Nu bekräftar myndigheten Konjunkturinstitutet att det dåliga resultatet beror på massinvandringen.

— Många av dem har inte jobb ännu och det drar ned BNP per capita, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.

Ett annat bekymmer är att det konsumeras mindre, vilket förklaras med att befolkningen består av allt fler pensionärer som inte har råd. Men för att relativisera prognosen måste den ställas mot konsumtion per capita, menar Hedén Westerdahl.

— En lägre BNP per capita-tillväxt är inte nödvändigtvis välfärdssänkande om man konsumerar av sitt sparande, säger Westerdahl.

EU-prognostoppen rörande BNP-tillväxt enligt IMF:

  • Litauen: 5,1 %
  • Slovenien: 4,4 %
  • Ungern: 4,3 %

Botten:

  • Italien: 0,9 %
  • Storbritannien: 0,7 %
  • Sverige: 0,7 %

Källa:
KI: Flyktingmottagande betydande orsak till sistaplats


  • Publicerad:
    2018-10-13 08:00