EKONOMI Flera aktörer inom fraktbranschen varnar för en kommande varubrist i butikerna.

Fraktbranschen har länge haft problem med störningar och förseningar, nu varnar flera större aktörer inom branschen för allvarligare problem.

Det är många olika faktorer som bidrar till detta: nedskärningar i industrier, prishöjningar, brist på containrar, coronarestriktioner och efterföljande protester är några av dem.

— Det är många fartyg som ligger och väntar på att bli lossade på flera platser i världen och våra kunder drabbas av störningar och förseningar. Även om vi har kapacitet att ta emot varor här i våra hamnar i Sverige så drabbas även vi av problemen, säger Johan Wallén, marknadschef på Stockholms hamnar, till SVT Nyheter.

På grund av coronarestriktionerna har det blivit färre hamnarbetare i Asien och leveranserna från olika fabriker har också blivit mindre.

Oregelbundna leveranser leder ena veckan till förseningar och andra veckan till att containrar inte blir omhändertagna och blir ståendes i hamnar. Det hela leder sedan till ökade kostnader.

Företagen drabbas av straffavgifter, ökade hyror för containerplatser och ökade fraktpriser. Konsekvensen blir att det blir tomt i butikshyllorna, förklarar Arthur Hanssen, logistikchef på Fontana Food.

En annan orsak till varubristen kan vara coronaprotester i Australien och USA, specifikt från lastbilsförare.

Sedan ett par månader tillbaka har kritiska lastbilsförare hotat med att om dess regeringar inte släpper coronarestriktionerna, så kommer man att stanna sina lastbilar, och på så vis skapa en ny kris för regeringen.

Protesterna har påverkat marknaden, men Australien har dock inte lättat på restriktionerna.

I sociala medier har folk från fraktbranschen varnat för en liknande kris länge, och en del har spekulerat i att krisen rent ut sagt är orkestrerad av stater som upprättat hårda restriktioner.

Medierna nämner inte specifikt vad det kan röra sig om för typ av varor, men med tanke på att fraktbranschens problem har blivit så omfattande kan man anta att det kan bli brist på allt ifrån elektronik till livsmedel.