COVID. Data som The Telegraph kommit över visar att vid över hälften av alla ”sjukhusinläggningar motiverade av covid” testade patienten positivt först efter intaget.

Genrebild sjukhus. Foto: Cabrils, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nordfront har tidigare granskat den officiella statistiken rörande corona.

Läckta data visar nu att det finns ett stort antal patienter på sjukhus i England, som officiellt lagts in med anledning av corona – men i själva verket blev inskrivna av andra orsaker.

Mer än hälften av sjukhusinläggningar som enligt journaler motiverats av corona, gäller patienter som testat positivt först efter inläggningen, visar information som råkat nå offentlighetens ljus.

Experter har kommenterat att detta kan innebära att den nationella statistiken, publicerad dagligen på regeringens hemsida – och regelbundet hänvisad till inte minst av ansvariga ministrar – grovt överskattar det tryck som coronapandemin de facto utsätter National Health Service (NHS) för.

Dessa läckta data – som täcker samtliga NHS-regioner i England – visar att förra torsdagen hade endast 44 procent av samtliga patienter, som klassats som intagna med covid-19, testat positivt vid inläggningen.

En majoritet av dessa coronafall upptäcktes först när patienten senare tog ett standardtest, som alla intagna måste genomgå. 56 procent av alla ”coronaintagna” faller inom denna kategori, enligt de data som The Telegraph tagit del av.

Värt att notera är att för denna grupp gör man ingen skillnad mellan dem som lagts in på grund av allvarliga symptom, vilka senare befunnits bero på coronaviruset – och dem som befinner sig på sjukhuset av andra orsaker och som annars kanske aldrig fått reda på att de smittats.

NHS dröjer med att presentera relevanta data – som man krävts på
Förra månaden fick regionerna inom NHS i uppdrag att dela upp den nuvarande gruppen ”covidpatienter” i kategorierna:

  •  1) de som vistas på sjukhus primärt med anledning av viruset

samt

  •  2) de som är intagna primärt av andra orsaker.

NHS England har emellertid (ännu) inte publicerat dessa data.

Mönstret som visas av de nu läckta siffrorna – med den stora majoriteten av covid-sjukhusfall diagnosticerade efter intaget, ibland flera veckor senare – föreslår att gruppen inkluderar ett stort antal som sannolikt tagits in av andra orsaker.

Den aktuella statistiken visar vidare att bland fler än 780 intagningar registrerade förra torsdagen involverade 44 procent personer som testade positivt för covid någon gång inom 14-dagarsperioden före sjukhusvistelsen.

Ytterligare 43 procent testade positivt inom två dagar efter intag, och 13 procent därefter – vilken grupp inkluderar dem som sannolikt kan ha smittats av viruset på sjukhuset.

Experter har kommenterat att den höga siffran för fall uppdagade sent – vid en tidpunkt när PCR-test gjorts allmänt tillgängliga – föreslår att många sådana patienter togs in av helt andra orsaker.

Professor Carl Heneghan, chef för Centrum för evidensbaserad medicin vid University of Oxford, har sagt till The Telegraph:

— Dessa data är otroligt viktiga, och borde publiceras fortlöpande…När folk hör om covidrelaterade inläggningar, kommer de anta att covid är den sannolika orsaken, men dessa data visar på något helt annat – det här handlar om att covid ”detekterats” efter de test som bevisar dess förekomst.

Heneghan uppmanar regeringen att offentliggöra mer relevanta data, som inkluderar huruvida viruset var den primära orsaken till sjukhusinläggningen eller ej.

— Detta behöver justeras omgående, sade han i intervjun för tidningen, och tillade att de data som hittills publicerats kan leda allmänheten ”till falska slutsatser” genom att överdriva de faktiska nivåerna av tryck mot sjukhuset orsakat av just covid.

Ni ger en falsk bild av virusets inverkan på folkhälsan
Sir Graham Brady, ordförande för den 1922 man starka kommittén bestående av parlamentsmedlemmar i Tory, kommenterar till tidningen:

— Nästan 18 månader in i covidkrisen är det absurt att data som bryter ned sjukhusinläggningar ännu inte är regelbundet tillgängliga för allmänheten… Att sammanräkna alla patienter som någon gång testat positivt för covid – som ”covidinläggningar” blir oundvikligen missledande och ger en falsk bild av virusets övergripande påverkan på folkhälsan.

Greg Clark, ordförande för Commons science and technology select committee, uppgav på måndagskvällen att han ämnar skriva till Sajid Javid, hälsominister, och be denne regelbundet publicera nedbrytningen av ”de covidrelaterade inläggningarna” allteftersom The Telegraph avslöjar dem:

— Om covidrelaterade sjukhusinläggningar är nyckeln till hur mycket vi har anledning att oroa oss, och till hur snart restriktioner bör lättas, är det av vikt att data inte presenteras på ett sätt som kan leda till att fel slutsatser dras, sa han.

Den läckta statistiken kommer från NHS dagliga lägesrapporter, insamlade från samtliga sjukhusdistrikt i England. En dataexpert vid NHS menar att den nu officiellt publicerade statistiken förvrider den sanna bilden av situationen. Han säger till tidningen:

— Den skapar ett intryck av att dessa människor tas in på sjukhuset med covid, och det är helt enkelt inte fallet. Människor är oroliga, rädda och har inte den sanna bilden – detta finner jag rent föraktligt.

En talesman för NHS förklarar:

— Många patienter tas in på sjukhus för sina covidsymptom och för komplikationer, som senare bekräftas med ett covidtest taget efter inläggningen – och andra kan initialt vara antingen presymptomatiska [har ännu ej fått symptom] eller asymptomatiska [är utan symptom].

NHS kräver mer vårdpengar – åberopar corona
På tisdagen informerade chefer inom NHS att sjukvården är lika pressad nu som under pandemins topp i januari och de bönföll om utökat ekonomiskt stöd.

Samtidigt har nu regionchefer inom den sjukhusvård som administreras av NHS i ett brev till premiärministern och hälsoministern uttryckt stark oro för att situationen inom vården kan bli ännu värre innan den blir bättre.

I brevet uppger man att ”tryck av väldigt olika karaktär” – inkluderande ”en massiv eftersläpning” av patienter som väntar på vård, ett högt antal anställda som isolerar sig eller tagit långtidsledigt – innebär att situationen inom vården faktiskt är lika ansträngd nu som i början av året.


  • Publicerad:
    2021-07-29 12:55