Corona Allt fler röster höjs nu för att man ska sluta räkna antalet smittade i Covid-19, då det ger en felaktig bild av smittan. Istället bör man enligt forskarna räkna dem som får vård eller dör i sjukdomen.

Forskare och professorer i USA anser att man inte bör räkna personer smittade i Covid-19, utan bara dem som behöver vård eller döda.

De menar att man kommit så långt i pandemin att antalet smittade inte längre representerar smittspridningen.

Räknandet av antalet smittade skapar panik och rädsla och reflekterar inte vad det i början gjorde, enligt Monica Gandhi, professor i medicin och specialist på infektionssjukdomar.

I USA ökade sjukdomsfallen med 180 procent under torsdagen, men sjukhusinläggningar och dödsfall ökade bara med 19 respektive 5 procent.

Orsaken till att man inte längre bör räkna sjukdomsfall, menar Gandhi, är främst den mildare varianten omikrons framfart och att fler har blivit immuna.

Nordfront har tidigare beskrivit hur även den förda statistiken över antalet vårdade för – samt avlidna med/av – corona är behäftad med problem.