INTERNATIONELLT. För att mäta vilka stater som utnyttjar pandemin för att vidta totalitära åtgärder har ryska RT lanserat ett ”Covid Freedom Index”.

RT:s nya ”Covid Freedom Index”. Skärmbild: rt.com.

Sedan coronapandemins utbrott förra året har flera av världens länder infört begränsningar av medborgares fri- och rättigheter med motiveringen att det behövs för att hålla smittspridningen under kontroll.

Åtgärderna har dock inte varit okontroversiella och senast för drygt två veckor sedans samlades hundratals människor i Stockholm för att protestera mot de inskränkningar som Sveriges regering infört med stöd av den nya så kallade pandemilagen.

Liknande protester har anordnas i flera europeiska och västerländska länder under de senaste månaderna och nu har ryska RT valt att försöka mäta i vilken grad olika stater använder pandemin som motivering för totalitära inskränkningar av fri- och rättigheter.

RT kallar det ”Covid Freedom Index” och skriver att ”även om miljarder förväntas erhålla immunitet mot viruset under 2021 – antingen genom vaccination eller antikroppar som skapas under sjukdomsförloppet – har det varit få lättnader av krisretoriken, samtidigt som de med makt ofta förespråkar restriktioner som går långt bortom att platta ut någon kurva”.

För att mäta indexet tittar man på om staterna inskränker grundläggande rättigheter, såsom rörelse- och mötesfrihet, eller grundläggande funktioner som skolgång, möjligheten att driva en verksamhet eller huruvida man övervakar sina medborgare.

RT skriver vidare att ett dylikt index självklart har sina begränsningar och att det till sin natur till viss del blir subjektivt. Man har dock försökt att minimera detta genom att bryta ner indexet till enkelt kvantifierbara och utvärderingsbara kriterier samt i så hög uträckning som möjligt endast använda sig av information som kan härledas till officiella källor.

I artikeln där indexet presenterar skriver man också att man endast utgår från totalitära åtgärder som härstammar från pandemin och att man inte i detta index tagit hänsyn till hur auktoritära eller totalitära staterna är i grunden.

Australien toppar listan
Högst upp på RT:s Covid Freedom Index ligger Australien, som trots att man inte drabbats särskilt hårt av Covid-19 uppmärksammats för jämförelsevis hårda restriktioner båda gentemot medborgarnas rörelsefrihet men också vad gäller möjligheten att kritisera regeringens coronaåtgärder.

Australien följs tätt av den amerikanska delstaten Texas och Sydkorea. Sverige, som länge var känt som ett land som ”inte tar pandemin på allvar” har nyligen infört en ny pandemilag med flera restriktioner som följd. Därmed hamnar Sverige på plats sju, strax efter Ryssland, Mexiko, Vitryssland och Florida.

Följ RT:s Covid Freedom Index på rt.com.


  • Publicerad:
    2021-03-15 20:00