UTRIKES. Från och med idag till på onsdag genomförs val till Nederländernas andra parlamentskammare. Enligt undersökningar kan den tidigare regeringskoalitionen förlora sin redan sköra majoritet.

Idag inleddes det nederländska valet till landets andrakammare, som liksom den svenska riksdagen tillsätts genom ett direkt val. Till skillnad från Sverige har man även en förstakammare, en senat, som väljs av representanterna i de regionala parlamenten. Senaten har till uppgift att antingen godkänna eller förkasta lagförslag från andrakammaren i sin helhet.

Omröstningen kommer att pågå tills på onsdag, då man valt att sprida ut processen över flera dagar med hänvisning till situationen med coronaviruset.

Efter det förra valet lyckades man efter över ett halvår bilda en regering under premiärminister Mark Rutte bestående av det liberala partiet VVD, kristdemokratiska CDA, vänsterliberala D66 och kristdemokratiska ChristenUnie. Man hade en knapp majoritet med 76 av 150 mandat, vilket senare blev 75 då en parlamentariker från VVD uteslöts.

Regeringen avgick i januari efter en skandal då mottagare av barnbidrag på felaktiga grunder anklagades för bedrägeri och fick återbetalningskrav för många års bidrag, vilket givetvis orsakade problem för många familjer.

Enligt opinionsundersökningar som genomförts inför valet ser det ut som att den tidigare regeringskoalitionen kan mista sin majoritet. Varje tidigare regeringsparti ser ut att backa med ett eller två mandat vardera, utom ChristenUnie som istället verkar öka med ett mandat.

I övrigt ser Geert Wilders parti PVV ut att bli näst störst, liksom i förra valet. Socialistpartiet SP verkar backa från 9 till 6 procent, det vill säga ungefär till samma nivå som socialdemokratiska PvdA som för bara några val sedan haft siffror på uppemot 25 procent. Främlingspartiet DENK, som i förra valet kom in med 3 mandat, kan förlora ett av dessa.

Huruvida den tidigare koalitionen kan vinna en majoritet av mandaten, om de nu vill återbilda en likadan regering vid en valseger, är osäkert då marginalerna är små. De fåtal mandat som saknas enligt den mätning som är länkad tidigare i texten motsvarar ungefär 2-3 procent av rösterna. I annat fall kan ännu en lång period av förhandlingar vänta.


  • Publicerad:
    2021-03-15 17:35