CORONAREPRESSIONEN. Pandemilagen möjliggör för kommuner att stänga allmänheten ute från områden. I Svedala, där kommunstyrelsen nu av fullmäktige givits mandat för detta, finns en djup bokskog.

När det gäller covid-19, är värdet av olika typer av nedstängningar för en minskad smittspridning omdiskuterat.

I Svedala har Kommunstyrelsen enligt ett färskt beslut fått mandat att stänga allmänna platser för besökare. Bland annat badplatser, skogar och parker omfattas.

— Det är en lag vi hoppas slippa behöva använda, kommenterar Lars Nordberg (M), ordförande i kommunfullmäktige till Sydsvenskan.

I veckan klubbade kommunfullmäktige i Svedala igenom ett beslut om att ge kommunstyrelsen möjlighet att ”införa särskilda begränsningar för att förhindra smittspridningen av covid-19”.

— Det är nationella regler som ger kommunerna rätt att tillämpa besöksförbud på vissa platser, om en påtaglig risk för trängsel finns, påpekar Nordberg.

Det är den så kallade pandemilagen som möjliggör kommunstyrelsens mandat att införa ett tillfälligt tillträdesförbud till en allmän plats under två veckor. Efter denna period kan förbudet förlängas med ytterligare två veckor.

— Skillnaden som detta gör är att polisen kan bevaka en allmän plats och skingra personer om lagen tillämpas, det kan de inte annars, tillägger han.

 

Bäst ni är kloka

— Vad jag kan minnas har vi aldrig haft problem med trängsel på allmänna platser. Kommuninvånarna i Svedala är kloka, de följer de allmänna råden. Det är om man skulle behöva stänga bokskogen, men där är så stort utrymme så det kan jag inte tänka mig, avslutar kommunfullmäktiges ordförande.

Svedalas mandat för indragande av tillträdesrätt till område gäller i nuvarande läge till den 30 september 2021.


  • Publicerad:
    2021-06-04 22:00