CORONAREPRESSIONEN. En professor i nationalekonomi påpekar att medan forskning inte stöder antagandet att ett lockdown minskar dödligheten, så går det att påvisa hur det skadar ekonomin.

Nordfront har tidigare skrivit om professorn i virologi vid Umeå universitet Fredrik Elgh, som menar att en total nedstängning är det enda verkningsfulla botemedlet för ”den höga dödligheten i Covid-19 i Sverige idag”.

Han får nu mothugg av en annan meriterad forskare, Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi och verksam vid Centrum för finansvetenskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Det enda som ett lockdown i Sverige idag skulle åstadkomma vore en omvandling av en hälsokris till en ekonomiskt kris, menar Jonung, som kritiserar politiker för att inte lyssna på forskarna:

— Jag ser det som en åtgärd som politiker tar till för att visa handlingskraft, inte för att de har stöd i forskningen, säger han till SVT och fortsätter:

— Min förhoppning är att trots den här nya vågen så har politiker lärt sig att vi inte kan komma ur problemen genom nedstängningar, vi måste acceptera att ekonomin ska fungera så bra som möjligt och det gör den med ett minimum av nedstängningar.

Forskningen ger nästan inget stöd för nedstängningar

Jonung betonar särskilt att en total nedstängning skulle slå extra svårt mot de svagaste i samhället och han framhåller att forskningen överlag ger näst intill intet stöd alls för nedstängningar.

— Vi befinner oss fortfarande mitt uppe i pandemin. Forskningen arbetar med de data som finns, men hittills ger forskningen föga stöd för lockdowns.

Jonung åberopar här dels sitt eget forskningsprojekt för EU-kommissionen 2006, och dels dagsaktuell forskning, till exempel den som nationalekonomen Christian Bjørnskov bedriver.

Förslaget att pandemin kan besegras genom att vi håller oss hemma har inte vunnit gehör hos Jonung.

— Går alla ned i källaren har vi inte mycket att komma tillbaka till, det blir ekonomisk harakiri. Vi måste hålla igång samhällsekonomin för att hålla igång sjukhus, vård, skolor och undervisning, säger han och menar att tyska myndigheter visar vägen genom sitt agerande:

— Den tyska ansatsen brukar framhållas som den mest framgångsrika. De har mycket låga dödstal och har haft mindre inslag av nedstängningar och lyckats bättre än till exempel Frankrike och Spanien.

Medan Jonung framhåller att länder som Frankrike, Spanien och Storbritannien haft totala nedstängningar – men inte kunnat minska dödligheten, pekar SVT:s reporter på det faktum att Sverige till skillnad från övriga nordiska länder inte haft någon nedstängning – och haft högre dödlighet än dessa.

Här svarar Jonung:

— Varje land är specifikt, det kan vara så att lockdowns fungerar mer effektivt i ett visst land. Men om vi ser till genomsnittet i hela Europa så går det inte att säga att det är en effektiv metod.


  • Publicerad:
    2020-11-18 21:55