INRIKES. En virolog vid Umeå universitet efterfrågar betydligt striktare restriktioner för umgänge och resor än de som nu råder i Sverige. Han betonar att det måste röra sig om tvångsåtgärder, där överträdelser beivras.

Befolkningen har i flera europeiska länder protesterat mot nedstängningar av den typ som nu förespråkas av Fredrik Elgh.

Narrativet om coronavirusets våldsamma spridning och dödlighet som saluförs inte minst i svenska mainstreammedier har skärpt de rekommendationer och restriktioner som utfärdats av ansvariga myndigheter. I själva verket är dödligheten inte högre än vid en något svårare säsongsinfluensa.

Den senaste tidens ryck uppåt på kurvan över antalet smittade kan enligt många experter förklaras av det faktum att så många fler testas nu än tidigare.

För virologen Fredrik Elgh vid Umeå universitet är emellertid de åtgärder som hittills vidtagits för att dämpa smittspridningen otillräckliga.

Han anser att vi befinner oss i ett allvarligt läge och befarar att Sverige, riskerar att ”följa samma branta ökning på kurvan som många andra europeiska länder”.

I en intervju för SVT hävdar han att utvecklingen framöver kan komma att likna den i våras och liksom då leda till ett högt tryck på vården.

Tvångsåtgärder och hårda nypor
Elgh kräver att regering och ansvariga myndigheter tar i med kraft. Smittspridningen kan enligt honom endast stävjas med ”strikta nedstängningar” och ”strikta undantagslösa restriktioner för socialiserande och resor”.

— Med skarpare åtgärder menar jag att man inte ska få umgås fler än kanske fem-sex personer, att krogar, restauranger och pubar bör stängas helt och att inga människor ska kunna mötas i publika utrymmen. Alltså en nedstängning.

Han pekar härvid på länderna Tjeckien, Nederländerna och Belgien som goda föredömen genom sitt agerande.

Elgh är tydlig med om att det han förespråkar inte rör sig om rekommendationer, utan om tvångsåtgärder, där överträdelser ska beivras:

— Som jag ser på det måste det bli fråga om tvång eftersom dagens rekommendationer ju inte följs i tillräcklig grad. Många människor gör bra insatser men inte alla, det ser jag dagligdags.

Nordfront har tidigare rapporterat om hur befolkningen i flera europeiska länder protesterat mot strikta coronarestriktioner.

Idag meddelade den svenska regimen att de inskränker svenskarnas grundlagsskyddade rätt till mötesfrihet och inför nya restriktioner där maximalt åtta personer får delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.


  • Publicerad:
    2020-11-16 20:30