GLOBALISMEN. Världens drygt tvåtusen miljardärer blir snabbt allt rikare. Under coronakrisens klimax växte deras tillgångar med drygt en fjärdedel. Rikedomskoncentrationen är tillbaka till läget vid förra sekelskiftet.

Det har gått extremt bra för världens miljardärer under coronapandemin. Deras redan enorma förmögenheter har sammanlagt växt med drygt en fjärdedel till rekordhöga 10,2 biljoner amerikanska dollar.

En rapport från den schweiziska banken UBS konstaterar att miljardärer världen runt ökade sin rikedom med 27,5% under krisens klimax från april till juli – under samma tid som miljontals människor världen runt förlorade sina jobb och kämpade för att hålla sig över vattenytan med hjälp av statliga program.

Rapporten kommer fram till att miljardärerna i hög grad dragit fördel av aktiemarknadernas återhämtning efter att dessa nått sin bottennotering under de globala nedstängningarna i mars och april.

Enligt UBS har miljardärernas rikedom nått ”en ny topp som överträffar den tidigare toppen på 8,9 biljoner som nåddes i slutet av 2017”. Även antalet miljardärer i världen har nått en ny topp på 2 189 st från 2 158 st år 2017.

Josef Stadler ansvarar för den avdelning på UBS:s globala kontor som direkt servar världens rikaste människor. Han förklarar att de rikaste kunde dra fördel av krisen tack vare sin ”magkänsla” att köpa fler företagsaktier när aktiemarknaderna runtom i världen kraschade.

Stadler menar att miljardärer typiskt har en ”signifikant riskaptit” och tidigare i år hade självförtroendet att sätta små delar av sina enorma förmögenheter på spel.

Luke Hilyard, vd för High Pay Centre, en tankesmedja som förespråkar höjda löner, kommenterar att ”den extrema förmögenhetskoncentrationen är ett oattraktivt fenomen ur ett moraliskt perspektiv, men den är även ekonomiskt och socialt destruktiv”. Han resonerar vidare:

En miljardärs rikedomar motsvarar en förmögenhet nästan omöjlig att spendera även under ett högt antal livslängder i absolut lyx…UBS-rapportens slutsatser visar att de superrika blir ännu rikare är ett tecken på att kapitalismen inte fungerar som den borde.

För att återkomma till Stadler, så betonar han att det faktum att miljardärers rikedom har ökat så mycket under en tid, när hundratals miljoner människor världen över kämpar för sitt uppehälle, kan leda till folklig och politisk vrede.

Rikedomskoncentrationen idag lika stor som vid förra sekelskiftet
Miljardärers samlade rikedomar har ökat med sjuttio procent under de tre år som gått efter att Stadler först varnade för ”hotet om ett globalt uppror mot de superrika”. Han skrev då:

Rikedomskoncentrationen är lika stor som den var år 1905 och detta är något som oroar miljardärerna. Problemet är den eskalerande kraften i ränta på ränta – som gör stora pengar större, och frågan är i vilken utsträckning detta är hållbart och vid vilken punkt samhället kommer att ingripa och slå tillbaka.

Världens för närvarande rikaste har den största koncentrationen av rikedom sedan den så kallade US Gildes Age vid 1900-talets början, då familjer som Carnegie, Rockefeller, och Vanderbilt kontrollerade enorma tillgångar.

Amazons grundare har hittills i år tjänat 74 miljarder dollar på corona
Den aktuella UBS-rapporten rankar inte rikedomarna som innehas av världens mest välbeställda. Den rikaste personen på planeten är Jeff Bezos, grundare av och VD för Amazon – med en förmögenhet på 189 miljarder dollar.

Bezos rikedom har enligt Bloombergs miljardärsindex ökat med 74 miljarder dollar hittills i år – beroende på uppsvinget för Amazons aktiepris, då kunder tillströmmat.

Elon Musk, grundaren av elbilsföretaget Tesla, är den som tjänat mest hittills i år och har ökat sin förmögenhet från 76 miljarder dollar till 103 miljarder.

Enligt UBS har många miljardärer ”snabbt och generöst” donerat lite av sina förmögenheter för att ”bistå i kampen mot Covid-19 och för att lindra nedstängningarnas ekonomiska konsekvenser för familjer”.

Så här ser enligt undersökningen statistiken för donerandet ut:

Vår forskning identifierar 209 miljardärer som offentligt har donerat motsvarande 7,2 miljarder dollar från mars till juni 2020.

Undersökningen visar att miljardärer i Storbritannien har donerat mycket mindre än de från andra länder. I USA donerade 98 miljardärer totalt 4,5 miljarder dollar, i Kina gav 12 miljardärer 679 miljoner dollar och i Australien skänkte endast två miljardärer 324 miljoner.

I Storbritannien gav nio miljardärer 298 miljoner dollar.


  • Publicerad:
    2020-10-08 23:45