CORONAKRISEN. Den ”andra vågen” av coronaepidemin i USA:s delstat Florida beror bara på att fler människor testas. Eftersom dödsfallen inte ökar, innebär det att dödligheten för Covid-19 minskar, även det statistiskt sett.

Ökningen av fall av Covid-19 i Florida, USA, är inte ett tecken på att en ”andra våg” av sjukdomen har slagit till i delstaten.

I motsats till vad många medier i USA rapporterar beror ökningen av Covid-19-fall istället på att fler personer testas för Covid-19. Därför noterar man en ökning av antalet SARS-CoV-2-smittade personer som har Covid-19, med milda eller inga symtom. Man har nämligen även ökat testandet av personer som inte uppvisar några symptom alls.

I och med den utökade testningen av människor, har medianåldern för de som klassas som coronapositiva sjunkit från 65 till 37 år, vilket också innebär att dödligheten relaterad till coronapositiva människor kommer att falla, i relativa tal.

Floridas guvernör Ron DeSantis sade på en presskonferens att till och med när antalet Covid-19-sjuka nådde sin toppnotering, användes aldrig mer än 3,5 procent av sjukhusens sjuksängar till Covid-19-patienter.


  • Publicerad:
    2020-06-22 08:00