GRANSKNING. Vi har kartlagt hur SVT i samband med coronakrisen bedrivit propaganda där syftet varit att peka ut icke-svenska folkgrupper som särskilt lidande. Vi har intervjuat och kartlagt ett 50-tal journalister.

SVT:s dödsänglar från vänster övre raden: Rolf Tardell, Peter Magnusson, Mikaela Somnell, Johanna Olofsson, Tiffany Lind och Caroline Slotte.

Ett flertal artiklar hos alternativmedier pekar på att SVT och dess personal driver en tydlig offeragenda med avseende på vilka som lider mest av eller är de mest utsatta av coronaepidemin. Vi har därför granskat runt 75 artiklar där en utsatt etnisk/utländsk grupp på något sätt pekas ut som lidande och därmed, får man anse, i behov av resurser som punktmarkerar de problem som SVT har identifierat.

Artiklarna är skrivna av ungefär 50 olika skribenter över landet, men också internationellt. Cirka tolv av artiklarna har en internationell vinkel och resten faller under kategorin inrikesnyheter.

Vilka är offer?

Sverige som land består historiskt av etniska svenskar och flertalet minoritetsgrupper sedan en lång tid tillbaka. De mest kända är förutom svenskarna, tornedalsfinnar, samer, judar och romer.

I SVT:s material förekommer knappt ett enda inslag gällande dessa. Det nämns dock vid ett tillfälle att finnar skall ha överpresentation bland de smittade och döda, men det är oklart vilka finnar detta gäller. Utöver detta återfinns bara judar, men då israeliska judar och då just de ultraortodoxa som speciellt utsatta.

Om man bortser från dessa undantag är offren som ”etniskt” identifierats av SVT afghaner, muslimer, adoptivbarn, asiater, syrier, assyrier, Rinkebybor, somalier och blandade utlandsfödda.

Enligt de internationella artiklarna är brittiska minoriteter speciellt utsatta men också latinamerikaner, flyktingar, syrier, indier, afrikaner och palestinier.

Det som är tydligast av sammanställningen är att etniska svenskar inte har lidit av covid-19 överhuvudtaget, precis på samma sätt som vita britter och amerikaner inte lider. Etniska greker lider inte heller, utan det potentiella lidandet i Grekland är begränsat till ”trångbodda flyktingar”.

I mångt och mycket har SVT lagt bensax på sig själva då ordet ”svenskar” alltid betyder svenska medborgare eller personer folkbokförda i Sverige. Deras nyhetsrapportering blir därför alltid vinklad när det delas ut offerkoftor till olika etniska grupper boende i Sverige.

En annan grund i detta problem är att SVT som organisation och dess personal inte erkänner det svenska folkets existens. Ett bredare problem är att de internationellt inte verkar erkänna några vita folkgrupper överhuvudtaget om de inte kollektivt skall skuldbeläggas för något.

Vilka är skribenterna?

SVT:s personal har sen mitten av mars skrivit ungefär två artiklar om dagen på riksnivå och lokalt där olika ”minoriteter” utmålas som speciellt lidande av coronaviruset. Den mest aktiva är Linda Asmar Yakoub som på ett mycket aktivt sätt utmålat syrianer och assyrier som de enda utsatta. Bland utrikesjournalisterna är Stina Blomberg som bor i Libanon väldigt aktiv och har pekat ut riskgrupperna som syrier, israels ortodoxa och palestinier. De kristna libaneserna, de andra muslimska ländernas kristna och vita etniciteter lyser helt med sin frånvaro när Blomberg ”rasdrevar” med sina kollegor.

Typisk skärmdump från SVT:s program där icke-svenskar pekas ut som speciellt lidande. I detta fall svensk-syrier och svensk-irakier.

Andra framstående namn är Michelle Derblom Jobe, Josefin Lennen Merckx och Julia Ericsson som alla skrivit tre artiklar där somalier, Rinkebybor, adoptivbarn, asiater och afghaner växelvis framställs som virusets mest utsatta när de inte hyllas för sina insatser.

Ett annat välkänt namn som sticker ut är Karin Botilda Fallenius, tidigare känd för att ha kallat Mikael Willgerts program Swebbtv för en Vit-makt studio och drevat hårt för att få den före detta Scaniachef Leif Östling avsatt på olika platser efter sitt deltagande i programserien. Hon menar att de lidande är assyrier, syrianer, somalier, utlandsfödda generellt men även irakier.

Den som tar priset i osaklighet internationellt är Erika Bjerström, mest känd för att ha kallat Greta Thunberg för ”vänsteraktivist” under 2019. När hon inte påstår att afrikanska mobilappar räddar europeiska liv så ljuger hon helt öppet om att latinamerikaner i USA är ”starkt överpresenterade” bland coronavirusets offer, något som all amerikansk statistisk har motbevisat.

Kartläggningen

Hundratals etniskt svenska pensionärer kvävs just nu till döds varje vecka medan SVT:s journalister i princip ramlar över varandra i ett gatlopp där utlandsfödda, somalier, afghaner och andra folkgruppers lidande skall lyftas fram på förstasidan. Detta samtidigt som Sverige som land har 50% fler dödsfall än hela den afrikanska kontinenten med 1,2 miljarder invånare – en datapunkt som SVT ur ett etniskt perspektiv är helt ointresserade av.

Många är vana vid SVT:s aktivism där en kraftig slagsida finns i nästa alla ämnen, speciellt i migrationsrelaterade frågor. En tydligen gräns nås dock när massdöd bland etniska svenskar används för asylaktivism och en reaktion är därför nödvändig från oberoende journalister.

Vi har därför valt att kalla vår nya artikelserie ”SVT:s dödsänglar” – journalisterna som går över svenska lik för att marknadsföra mångkulturen.

Detta är starten på en artikelserie med runt 50 avsnitt där SVT:s personal intervjuas, kartläggs och deras familjesituationer och annat gås igenom noggrant för att identifiera deras ideologiska band.

Om det samlade materialet inte övertygar gemene man om att SVT med omedelbar verkan måste underställas offentlighetsprincipen kan man undra om inte hela den svenska demokratin redan är avvecklad.

Kartläggningen är utförd av Viktor Lind och tillägnad Tommie Lindh.


  • Publicerad:
    2020-05-29 12:05