CORONAKRISEN. Inom de kommande två till tre månaderna kommer var sjätte arbetande person att bli arbetslös, spår experter.

(Bildlicens CC0)

Enligt en prognos gjord efter en studie från Boston Consulting Group (BCG) riskerar mer än hälften av världens arbetskraft att förlora sina arbeten, skriver RT News.

Det motsvarar nästan två miljarder människor.

Orsaken till den alarmerande arbetslöshetens utbredning är den nuvarande coronakrisen.

Det är svårt att överskatta de omfattande förändringar som den globala arbetskraften kommer att genomgå på grund av den kris som utlösts av COVID-19-utbrottet, står det i rapporten.

Siffror från Internationella arbetsorganisationen (International Labor Organization) har använts vid beräkningarna i rapporten. Enligt dessa kommer arbetarnas globala inkomstbortfall under år 2020 att bli uppemot eller över motsvarande 32 biljoner svenska kronor.

Inom de närmaste två eller tre månaderna kommer var sjätte person i världen att förlora sitt arbete. Den öppna arbetslösheten kommer i genomsnitt att överstiga 17 procent, enligt rapportens författare.

Coronakrisen kommer att slå olika hårt mot olika former av näringar. De områden som utsatts för hårdast isolerings- och karantänlagar kommer att drabbas värst.

Över 80 procent av alla friställningar i världen kommer förmodligen att drabba detaljhandeln (utom livsmedelssektorn), tillverkningsindustrin, hotell- och restaurangsektorn, turistnäringen och byggsektorn.

Pandemin har redan visat vilka långsiktiga och strukturella förändringar som är på gång – allt från flextidsarbeten och distansarbete till ökad automatisering – och dessa förändringar kommer att påverka uppemot 1½ miljarder arbeten under det kommande decenniet.

BCG beräknar också att 12 procent av dagens arbeten kan komma att vara försvunna före år 2030 när dessa ersätts av automatiserade funktioner. Cirka 30 procent av arbetena kommer att kräva helt nya färdigheter.

För att inte utbudet av den globala arbetskraften ska kollapsa, vill BCG se starkare statlig styrning och fler statliga åtgärder – från lönebidrag och ökat statlig social välfärd till avgifts- och skattebefrielse, och ökad påtvingad förflyttning av arbetskraften.

BCG anger också vikten av att arbetare vidareutbildar sig för att bättre kunna konkurrera med varandra under kommande årtionde.

Prognosen och råden som BCG ger beträffande åtgärderna för att möta den globala, kommande strukturella omvandlingen, harmonierar med stora delar FN:s politiska ambitioner inom ramen för projektet Agenda 2030, med ökad centraliserad och globalt kontrollerad politisk styrning, och redistribution av folkgrupper i global skala.

Samtidigt som coronasituationen nu snabbt rycker undan levebrödet för många arbetare världen över, har den rikaste procenten av världens befolkning gjort stora vinster under samma kris.

USA:s rikaste dollarmiljardärer – Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett och Larry Ellison har redan hittills under krisen blivit 75,5 miljarder dollar rikare, en ökning av deras rikedomar med 19 procent.

Tillsammans knep de åt sig 21 procent av den totala ökningen av alla mer än USA:s över 600 dollarmiljardärers rikedomsökning; bara under de två senaste och hittills mest problematiska coronakris-månaderna.


  • Publicerad:
    2020-05-29 18:30