INRIKES. Vart fjortonde barn i Norrbotten har minst en förälder med skulder hos kronofogden.

Kronofogden har publicerat en ny undersökning som visar att i början av juni i år levde 3 222 barn i Norrbotten i familjer där minst en förälder hade skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden.

Skillnaderna mellan Norrbottens kommuner är stora. De flesta skuldsatta familjer med barn bor i Haparanda. Där bor 14,2 procent av sådana familjer. Inom länet har Kiruna längst andel.

I genomsnitt har vart fjortonde barn i Norrbotten minst en förälder med skulder hos Kronofogden.

Antalet barn kan verka alarmerande och det ser inte mycket bättre ut för landet som helhet. För hela Sverige är det mer än vart tolfte barn som lever under samma omständigheter. Det handlar om totalt 182 000 barn.

Utöver detta tillkommer ett okänt antal barn i hushåll som har små ekonomiska marginaler.

I ett pressmeddelande skriver Tina Häggmark på Kronofogden att situationen riskerar att förvärras under de kommande åren.

Coronautbrottet har påverkat alla delar av samhället, och många familjer står inför en tuff ekonomisk situation. Risken är stor att antalet barn som växer upp i skuldsatta hem kommer att öka markant de kommande åren.

Åren 1992 och 2008 var det konjunktursvängningar på bolånemarknaden och främmande makters spekulationer mot den svenska kronan som försatte många familjer i ekonomiska svårigheter, vars efterdyningar fortfarande är kännbara för många människor. I år är det primärt coronakrisen som anges som orsak.


  • Publicerad:
    2020-07-07 15:10