EKONOMI Europeiska kommissionens prognos för inflation i EU och övriga Europa har gått upp med 1,5 procent. Man förutspår nu inflation med 7,6 procent hos euroländerna och 8,3 procent i övriga Europa.

Trots rekordhöjningar av styrräntor över hela västvärlden för att bekämpa inflationen har EU-kommissionen återigen tvingats revidera sin inflationsprognos uppåt, rapporterar RT.

I maj förutspådde man att inflationen i de länder som har euro som valuta skulle landa på 6,1 procent detta år för att sedan sjunka till 2,7 procent nästa år. Detta har revideras uppåt till 7,6 procent respektive 4 procent för 2023.

Även prognosen för övriga Europa har revideras uppåt med 8,3 procent i år och 4,6 procent nästa år istället för maj-prognosen som förutspådde 6,8 respektive 3,2 procent.

— Rekordhög inflation förväntas nu toppa senare detta år och stegvis sjunka under 2023. Med tanke på hur kriget [i Ukraina] går och att pålitligheten i gasleveranser är okända är prognosen befäst med en stor osäkerhet och många risker, förklarar EU:s ekonomiska kommissionär Paolo Gentiloni.

— Moskvas agerande stör energi- och spannmålsleveranserna, pressar upp priserna och försvagar förtroendet, fortsätter han.

EU fruktar att Ryssland efter det årliga underhållet av gasledningen Nord Stream inte kommer att återuppta leveranserna till bland annat Tyskland, som är svårt beroende av den ryska gasen.

Ifall detta sker finns det enligt Gentiloni en stor risk att hela Europa hamnar i ”negativt territorium”.

Det förväntade uppehållet av gasleveranser var dock planerat och sker varje år på grund av underhållsarbete med gasledningarna. Ryssland har också förklarat att man tänker ”uppfylla sina kontrakt” och att man är beredd att ”lösa Europas energikris”.

Nyligen bad också ryska gasjätten Gazprom tyska Siemens att författa ett dokument som begär undantag i sanktionerna mot Ryssland så att en av företagets vitala gaspumpar som fastnat i Kanada för reparation kan återlämnas. Ifall gaspumpen återlämnas menar Ryssland att man kan leverera all gas som Tyskland behöver.