GLOBALISM Tysklands förbundskansler hävdade i sitt linjetal på måndagen att en nödvändig utökning av EU:s centralstyrning och inflytande kräver ett övergivande av nationella veton till förmån för majoritetsbeslut.

I sitt första stora linjetal om EU:s framtid på måndagen pekade Tysklands förbundskansler Olaf Scholz på det nödvändiga i en snar tillväxt av EU:s storlek, makt och handlingskraft – en förändring som, betonade han, endast kan förverkligas genom en förändring av unionens fördrag.

När ryska trupper i februari gick in i Ukraina beskrev Scholz händelseförloppet i termer av ”en vändpunkt i vår kontinents historia” som, förklarade han, kräver ”långtgående militära satsningar” av EU. Måndagens tal på Karlsuniversitetet i Prag inleddes som en fortsättning på det anförandet:

— Europa är vår framtid. Vår nya frihetsuppgift är att göra det möjligt för EU att trygga sin säkerhet, sitt oberoende och stabilitet även från yttre utmaningar, sade kanslern inledningsvis, för att sedan komma in på den förändring av beslutsprocessen inom EU som han menar krävs för en kursändring i frågor på detta område liksom på ett antal andra särskilt viktiga fält, nämligen dessa:

  • Uppbyggandet av en europeisk militärallians, där gemensamt luftvärn står först på dagordningen
  • Antagandet och vidmakthållandet av sanktioner
  • Utrikespolitik i vidare mening
  • Beskattning av medlemsländer
  • Försvaret av ”mänskliga rättigheter”

Samtliga dessa områden har enligt Scholz det gemensamt att beslutsfattandet där måste effektiviseras genom att den nationella vetorätten överges till förmån för majoritetsomröstningar. Den socialdemokratiske kanslern betonade att Berlin stöder en utvidgning av EU från nuvarande 27 medlemsländer till mellan 30 och 36, och tillade att han tror att länderna på västra Balkan, såväl som Ukraina, Moldavien och Georgien efter hand går med i unionen. Uppbyggandet av ett gemensamt europeiskt luftvärn kommenterade kanslern med orden:

— Ett gemensamt uppbyggt luftvärnssystem i EU skulle inte bara bli billigare och effektivare än om var och en av oss byggde sitt eget dyra och mycket komplexa luftvärn.

I sin utläggning om EU:s problem med att uppnå en enad hållning till Ukrainakonflikten förklarade han:

— Principen om enhällighet fungerar bara så länge som trycket att agera är lågt.

I sin kommentar om en omläggning till majoritetsbeslut för områdena beskattning och utrikespolitik, påpekade kanslern att han ”mycket väl vet att detta också kommer få återverkningar för Tyskland.”

Olaf Scholz avslutade sitt tal med några ord om ”försvaret av rättsstatens principer”:

– Vi kan inte finna oss i att rättsstatsprinciperna kränks och den demokratiska kontrollen monteras ned, sade den tyske förbundskanslern i sitt tal i Prag under måndagen.