STORBRITANNIEN För att britterna ska ha råd med något tvingas den brittiska regeringen bokstavligen ge dem pengar. ”Kontantstödet” innebär att staten sätter in pengar på låginkomsttagares bankkonton för att dessa hushåll ska klara inflationen.

Storbritanniens regering tvingas återigen vidta drastiska åtgärder för att befolkningen ska hänga med i inflationen. Under 2022 betalade man ut uppemot 1 200 pund till låginkomsttagarhushåll, vilket motsvarade drygt 15 000 kronor. Det brittiska departementet för arbete och pension meddelade på tisdagen att man återigen måste implementera ett ”kontantstöd” för låginkomsttagare under 2023, rapporterar Reuters.

Kontantstödet innebär helt enkelt att departementet sätter in pengar på låginkomsttagares konton. Detta år kan man som brittisk medborgare dock endast kunna få upp till motsvarande 11 400 kronor direkt på bankkontot. Stödet är tänkt att hjälpa för att man överhuvudtaget ska ha råd att leva i den skenande inflationen.

Utöver detta kommer sex miljoner handikappade att få motsvarande cirka 1 900 kronor och drygt åtta miljoner pensionärer kommer att få motsvarande 3 800 kronor under året.