UPPROR Nederländernas bondeuppror sprider sig över Europa. I Italien, Polen, Tyskland och Spanien har bönder i flera städer gått ut på gatan och protesterat mot den egna regeringens lantbruksfientliga politik.

Nordfront har tidigare skrivit om bondeprotesterna i Nederländerna, där myndigheter med absurda utsläppsregler söker förhindra lantbrukare från att utöva sin näring. Liknande protester pågår nu i flertalet italienska städer, där ett grundmurat missnöje som jäser i hela landet kommer till uttryck. De senaste veckorna har situationen för åtskilliga bönder i Italien och hela Europa ytterligare förvärrats av den allt mer tilltagande torkan.

— Vi är inte slavar, vi är bönder, skanderas av protestdeltagare runtom i Italien, där eskalerande torka befaras komma att ytterligare förstärka en redan påtaglig jordbrukskris.

De italienska bönderna anser att regler motiverade med klimathänsyn berövat dem på runt tre miljarder euro i inkomster samt att sanktionerna mot Ryssland – bland annat genom de stigande bränslepriserna – i själva verket slagit hårdast mot Italiens och hela Europas bönder. Störst fokus har man dock på ovan nämnda regler, vilka, menar man, nära nog omöjliggör en kostnadseffektiv verksamhet. Det är, betonar man, lantbrukets själva överlevnad som nu står på spel, ett faktum som, påpekar man, förklarar de i vissas ögon något drastiska protestyttringarna.

I Polen har det i bondedemonstrationer på flera platser i landet framförts protester mot regeringens lantbrukspolitik samt ställts krav på sänkta räntor och nya importavgifter för utländska livsmedel.

Vi håller inte med om att Polen ska översvämmas av mat importerad från utlandet utan dokumentation, eller att den därefter ska saluföras som polsk mat, kommenterar Michel Kołodziejczak, en av de ledande för de polska protesterna.

Webbtidningen Världen idag skriver om framväxande bondedemonstrationer i Tyskland och Spanien, som liknar dem i Italien och Polen.

I det fjärran belägna landet Sri Lanka bröt det inhemska lantbruket för en tid sedan totalt samman efter att myndigheter plötsligt bannlyst all användning av konstgjorda gödningsmedel. Även här åberopades den påstådda klimatkrisen som motiv till restriktionen.