Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Bondeprotester i land efter land

”Vi är inte slavar, vi är bönder!” Absurda utsläppsregler, tullfrihet för livsmedel och hög ränta i centrum för kritiken.

Svenska lantbrukare – kraftigt belastade av byråkrati

LANTBRUK. Dagens lantbrukare är betydligt mer tyngda av byråkrati idag än vad de var för 20 år sedan. Enligt en ny granskning har jordbrukarna drabbats av en 120 procentig ökning av praktiska lagkrav vilket är både tidsödande och kostsamt.

Årets landsbygdsuppror startar på fredag

INRIKES. Varje år anordnar flera svenska lantbrukare ett uppror där de vill belysa böndernas allt allvarligare situation. I år kommer upproret att hållas på ett 20-tal orter.